profil

Czy zgadzasz się z opinią, że wiek XX przyniósł ludziom tylko zło?

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

XX wiek w dużej mierze jest wiekiem wspaniałym, chociaż nie do końca spełnił pokładane w nim nadzieje i marzenia ludzkości o powszechnej szczęśliwości.
Dziś nie wyobrażamy sobie życia bez rozwoju medycyny i techniki.
To postęp medycyny i genetyki ratuje wielu ludziom życie, zapobiega epidemiom. Skomplikowane operacje, przeszczepy organów, klonowanie, znacznie wydłużają nasze życie. Komputer natomiast- wynalazek XX wieku jest urządzeniem bardzo przydatnym w pracy każdego z nas, a internet jest największą bazą danych.
Coraz nowocześniejsze mikrochipy i modemy pozwalają na kontakty z ludźmi całego globu oraz na szybki obieg informacji.
Na przestrzeni dziejów dążyliśmy do tego, aby ulepszyć sobie życie, wzbogacić się,
a więc żyć dostatnio i wygodnie. Coraz lepsze i szybsze samochody, urządzenia techniczne ułatwiły byt.
Świat miał iść ku lepszemu. Jednak tak się nie stało. Wynalazki i mądrość człowieka w wielu sytuacjach odwróciła się przeciwko niemu "Skąd pochodzi zło? Jak to skąd. Z człowieka"- pisał Tadeusz Różewicz.
W swojej pracy skupię się jednak na negatywnych aspektach XX wieku. Powyższą tezę chciałbym poprzeć następującymi argumentami.
Po pierwsze wiek XX był stuleciem wojen. W pierszej i drugiej wojnie światowej zginęło około 70 mln ludzi.
Wojna to zagłada człowieka, kultury cywilizacji, co doskonale odzwierciedlił Steven Spielberg w filmie "Szeregowiec Ryan". Tragiczna jest zmiana moralności ludzkości, upadek zasad etycznych w imię przetrwania za wszelką cenę.
Po drugie równie przerażający jest totalitaryzm w krajach pozornie wolnych, gdzie nie przestrzega się podstawowych praw człowieka.
Trudno również zaprzeczyć, iż dużym zagrożeniem dla ludzkości jest obecnie narkomania, alkocholizm, czy zwykła pogoń za pieniędzmi, kiedy to zapominamy o tym, co tak naprawdę liczy się
w życiu.
Ponadto znieczulica, przemoc, czy fanatyzm religijny są okrucieństwem wobec człowieka.
Kolejnym argumentem przemawiającym za moją tezą jest zanieczyszczenie środowiska, co jest wynikiem coraz większego uprzemysłowienia. Dwutlenek węgla powoduje globalne ocieplenie, a freony niszczą powłokę ozonową Ziemi.
Myślę, że w dzisiajszym świecie największym jednak zagrożeniem jest terroryzm. Akty zbrodni terroru miały miejsce również w nowym stuleciu. Należy wymienić tu atak
11 września 2001 roku na Word Trade Center, teatr na Dubrowce w Moskwie, czy na szkołę w Biesłanie.
W świetle przytoczonych argumentów, chyba udało mi się udowodnić tezę, że mimo
iż wiek XX przyniósł człowiekowi wiele dobra, niemniej jednak postawił go w obliczu zbyt wielu zagrożeń.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty