profil

Ocena zagrożenia dla osiedla

poleca 87% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ocena zagrożenia dla osiedla Niedźwiednik


1.Transport lotniczy – korytarz powietrzny, nad osiedlem, do lądowania i startu samolotu.

2.Duże nasilenie transportu drogowego odbywającego się ulicami Słowackiego, Potokowa przy ewentualnej kolizji cysterny przewożącej TŚP może spowodować ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

3. Katastrofa biologiczna – przy ewentualnym wycieku TŚP do gruntu, wód gruntowych bądź zanieczyszczenie powietrza

4. Poważne zagrożenie mogą także spowodować:
- katastrofy budowlane (spowodowane np. wadami konstrukcyjnymi)
- różnego rodzaju pożary (blokowe, przestrzenne, pojedyncze) na terenie osiedla i pożar lasu
- zamachy terrorystyczne w obrębie osiedla
- brak możliwości szybkiej ewakuacji ludności (jeden wjazd wyjazd na osiedle)
- wysoka zabudowa osiedla
- silne opady deszczu powodują osuwanie się gruntu na osiedlu

5. Inny rodzaj zagrożenia dla mieszkańców stanowią dzikie zwierzęta z otaczającego osiedle Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (całe stada dzików)

Podoba się? Tak Nie