profil

Polskie ruchy niepodległościowe w latach 1846-1865

poleca 85% 226 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Powstanie styczniowe

1. 20 lutego 1846 wybuchło powstanie w Krakowie. Po kilku dniach walk Kraków był wolny. Powołano Rząd narodowy. Ogłoszono likwidację pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów. Po 10 dniach wkroczyły wojska austryjacko-rosyjskie i powstanie zakończyło się klęską.

2. Do klęski powstania przyczyniły się antyszlacheckie wystąpienia chłopów prowokowane przez Austrię (rabacja galicyjska). Chłopi niszczyli dwory, mordowali szlachtę. Odbyło się to w rejonach tarnowskim i sądeckim. Skutkiem była likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej.

3. Wiosna ludów – powstanie wielkopolskie. Do zbrojnych wystąpień doszło w marcu i kwietniu 1848 w Poznańskim i w Galicji. Powstania szybko stłumiono.

4. Wstępem do powstania styczniowego były uliczne manifestacje patriotyczne w Warszawie. Organizowano podczas nich pochody i procesje, śpiewano pieśni patriotyczno-religijne. Demonstracje były tłumione przez władze rosyjskie.

W tym okresie uformował się obóz chcący powstania „czerwoni” (Jarosław Dąbrowski, Stefan Bobrowski) i przeciwników powstania - „biali”.

5. Powstanie wybuchło 22 stycznia 1863 r. Ogłoszono manifest i wydano dekrety uwłaszczeniowe. Powołano Rząd Narodowy. Wiosną po dołączeniu się białych ruch znacznie się rozszerzył . Walkę prowadzono metodami partyzanckimi. Jesienią 1863 r. Powstanie osłabło. Próbował je ratować Romuald Traugutt. Aresztowano go i zabito z czterema innymi przywódcami powstania. Ostatni oddział walczący przetrwał do wiosny 1865.

Powstanie styczniowe zostało ostatecznie załamane rozwijającymi na szeroka skalę się represjami

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta