profil

Sukcesy militarne Napoleona, Kodeks cywilny, Wojny Napoleońskie, Skutki wojen Napoleońskich, Konstytucja Księstw Warszawskich.

poleca 84% 393 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Napoleon Bonaparte

Sukcesy militarne Napoleona:
- rozgromienie Austriaków w
1796 – 1797, zmuszając ich do zawarcia pokoju.
- bitwa pod piramidami, rozbito armię Egipską.
- stłumił bunt w Paryżu
Kodeks cywilny:
- gwarancja wszystkim obywatelom równości wobec
prawa.
- wolność osobista.
- równe uprawnienia wobec wyznań.
- zniesienie podziału i przywilejów szlacheckich.
Wojny Napoleońskie
- Austerlitz, 1805, przeciwnik:Rosja i Prusy, skutki: zwycięstwo zmusiło Austrię do zawarcia pokoju, a Rosję do wycofania wojsk,umocniło też pozycję Napoleonaw Europie.
- Jena i Auerstadt, 1806, przeciwnik: Prusy, skutki:rozgromienie armii Pruskiej,a Francuzi zajęli Berlin.
- Trafalgar, 1805, przeciwnik:Wielka Brytania, skutki:zarządzono blokadę kontynentalną, porażka Francuzów.
- Iława Pruska i Frydland, 1807,przeciwnik: Prusy i Rosja, skutki:opanowanie Królewca, pokój w Tylży, włączono Rosję do blokady Kontynentalnej.
- Borowino, 1812, przeciwnik:Rosja, skutki: wycofanie się Rosji w głąb państwa.
- Lipsk, 1813, przeciwnik: Rosja, Prusy, Szwecja, Anglia, Austria, skutki: abdykacja Napoleona.
- Waterloo, 1815, przeciwnik: Prusy, Anglia, Rosja, Austria, skutki: ostateczne pokonanie Napoleona.
Skutki wojen Napoleońskich:
- wiele ofiar,
- zniszczenia materialne,
- rozpowszechnienie się idei równości ludzi wobec prawa,
- umocnienie poczucia wspólnoty narodowej w krajach rozbitych politycznie,
Znaczenie legionów:
- stanowiły przykład ofiarności i patriotyzmu dla następnych pokoleń Polaków.
- odegrały rolę praktyczną.
- wyszkalano zgodnie z zasadami nowoczesnej sztuki wojennej, doskonałych oficerów.
Konstytucja Księstw
Warszawskich:
- wprowadzono równość obywateli wobec prawa.
- kodeks cywilny.
- władza ustawodawcza należała do sejmu.
- władza wykonawcza należała do monarchy i ministrów wchodzących w skład Rady Stanu.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta