profil

Rumunia po II wojnie światowej - objęcie władzy przez komunistów.

poleca 87% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W sierpniu 1944r król Michał obalił dyktaturę proniemiecką Iona Antonescu i wypowiedział wojnę państwom osi. Mimo to ZSRR traktował Rumunię jako kraj pokonany. Szeregi komunistów rosły zasilane przez chłopów i faszystów, obawiających się represji 6 marca 1945 r król Michał zgodził się pod naciskiem radzieckim, na utworzenie przez lewicowego ludowca (Front Oraczy) Petru Grozę rządu utworzonego z przewagą komunistów.. Odbyły się wybory parlamentarne, które sfałszowano. Rząd utworzyli komuniści. 14 lipca 1947 r. aresztowano przywódcę Narodowej Partii Chłopskiej – Juliu Maniu, a dwa tygodnie później partię rozwiązano. Proces odbył wie w listopadzie. Maniu skazany został na 10 lat wiezienia (gdzie zmarł). W 1947 r. Zmuszono króla Rumunii Michała do abdykacji. W wyborach marca 1948 r. Blok partii zdominowanych przez Rumuńską Partię Komunistyczną uzyskał 98% mandatów. W kwietniu 1948 r. Uchwalono konstytucję, wprowadzającą ustrój demokracji ludowej. Przeprowadzono „reformy” w gospodarce, czystki wewnątrzpartyjne. W lutym 1948 Rumunia podpisała układ o współpracy z ZSRR, w 1949 przystąpiła do Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, w 1955 do Układu Warszawskiego. Po śmierci J.W. Stalina przywódcy partii z Georgi Gheorghiu-Dejem i jego następcą Nicolae Ceauescu wykorzystali nową sytuację geopolityczną dla wzmocnienia suwerenności kraju. W czasie rządów Ceauescu Rumunia przekształciła się w totalitarne, policyjne państwo.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata