profil

Państwo demokracji ludowej

poleca 82% 720 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny sowietyzacji europy środkowowschodniej *II wojna przyniosła straty ludnościowe, migrację, ruinę gospodarczą; społeczeństwa zmęczone wojną łatwiej trafiały hasła reformy rolnej, nacjonalizacji przemysłu, powszechnej oświaty i zabezpieczeń społecznych, *tradycje rusofilskie i rozczarowanie postawą Zachodu (np. w Czechosłowacji), *zwycięstwa Armii Czerwonej, ktora stacjonując na zajętych terenach, wprowadziała siłą komunizm, terror; aresztowania i likwidacja opozycji, *masowe fałszowanie wyborów; jednoczenie partii, oddanie Europy śrokowowschodniej Stalinowi na konferencjach Wielkij Trójki, *rywalizacja między supermocarstwamii- zimna wojna wpłynęła na przyśpieszenie budowy systemu totalitarnego, * Biuro Informacyjne Partii Komunistucznej(Komiform) powołanej w 1947 w Szklarskiej Porębie do „walki z imperializmem” i wzajemnej pomocy- w praktyce ingerowała w wewnętrze sprawy państw; propaganda *Rada Wzaajemnej Pomocy Gospodarczej (1949) narzucono jednolity system gospodarczy według radzieckiego wzorca, *budowa „systemu promienistego” na zasadzie dwustronych kontaktów państw satelickicj Moskwą- niczego nie można było przedsięwziącć bez zgody Stalina, *Układ Warszawski (14V1955-1VII1991). Czechosłowacja *po powrocie z emigracji prezydent Edward Bene powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków; reforma rolna, nacjonalizacja przemysłu, demokracja parlamentarna, *1946- wybory, w których Komunistyczna Partia Czechosłowacja uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z Klementem Gottwaldem; likwidacja życia demokratycznego pod wpływem Stalina, *1948- konstytucja określająca „ustrój demokracji ludowej”; Bene ustąpił ze stanowiska prezydenta; rządy komunistów. Węgry *w czasie wojny po stronie państw faszystowskich; brak poparcia alientów, którzy zgodzieli się na wpływy Stalina, *1945- zwycięstwo w wyborach Partii Drobnych Rolników (57% głosów, komuniści uzyskali tylko 17%); pod naciskiem Armii Czerwonej na czele rządu stanął Komunista Lszló Rajk: aresztowanie opozycji, *po wyborach w 1947 i 1949 komuniści przzejęli władza, ogłaszając w 1949 konstytucję. Rumunia *w czasie wojny po stronie państw faszystowskich do (1944), *wkroczenie Armii Czerwonej; zmuszenie króla Michała do mianowania w 1945 rządu komunistycznego; sfałszowanie wyborów do parlamentu; czystki, *1947- abdykacja króla Michała; konstytucja z 1948r była sukcesem komunistów. Bułgaria *w czasie wojny po stronie państw faszystowskich, nie walczyła z ZSRR, *wkroczenie Armii Czer, przejęcie władza prze Bułgarską Partię Komunistyczną Georgi Dymitrewem na czele; początek terroru, fałszowanie wyborów, *1946-sfałszowanie referendum znaszącego monarchię, *1947- konstytucja wprowadzająca „ustrój demokracji ludowej”. Jugosławie *w czasie wojny prężnie działała partyzantka komunistyczna pod dowódctwem Josipa Broz Tito; w 1944 wyzwoliła znaczną część państwa, *w Jałcie zdecydowano, że w Jugosławii powstanie koalicyjny rząd złożony z komunistow i przedstawicieli rządu emigracyjnego i zostaną przeprowadzone demokratyczne wybory, komuniści nie chcieli dzielić się władzą, *w II1945 powołano kalicyjny Rząd Jedoności Narodowej, *w XI 1945 odbyły się wybory parlamentarne, w których zwyciężył komunistyczny front Front Narodowy –uzyskał 90% głosów i powołał nowy rząd, *w I1946 uchwalono konstytucję i ogłoszono Jugasławię Federacyjną Ludową Republiką.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia Polski