profil

Jak dyktator XX wieku Adolf Hitler wcielał w życie swoje ideologie

poleca 85% 189 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jednym z największych dyktatorów faszystowskich XX wieku był Adolf Hitler. Z chwilą dojścia do władzy w 1933 roku Adolf Hitler przystąpił do wcielania w życie swoich faszystowskich poglądów przez:


1.Obozy koncentracyjne

Celem hitlerowskich obozów koncentracyjnych było głównie tępienie żydów.
W obozach znajdowali się również Polacy, Rosjanie, a nawet Niemcy (nieposłuszni rozkazom Hitlera). Wszystkich bez wyjątków, niezależnie czy byli to Polacy czy Niemcy czy mężczyźni czy kobiety wykorzystywali do bardzo ciężkich prac na rzecz wygody III Rzeszy. Gdy nie mogli już pracować z powodu wycieńczenia wysyłano ich do komór gazowych gdzie ich mordowano. Zabijano ich również zastrzykami z fenolu i benzyny. Następnie ich spalano. Ich włosy wykorzystywano do produkcji szczotek, pędzli, a tłuszcz ze skóry do produkcji mydła.
Od początku 1942 roku lekarze SS prowadzili na wielka skalę eksperymenty pseudomedyczne (zarażanie więźniów malarią, tyfusem, gruźlicą).
W obozach do dzieci młodzieży (w Łodzi, Potylicach), więziono dzieci polskie, radzieckie, czechosłowackie, jugosłowiańskie, francuskie i inne. Dla dzieci uznanych na podstawie badań rasowych za nadające się do germanizacji organizowano obozy germanizacyjne, z których przydzielano je rodzicom niemieckim III Rzeszy.
Największe obozy koncentracyjne i ośrodki zagłady w Polsce: Oświęcim, Brzezinka, Treblinka, Majdanek.
Wszystkie te obozy służyły hitlerowskim planom do wyniszczenie ludności słowiańskiej

2.NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników)

Partię tę charakteryzował antydemokratyzm, skrajny antykomunizm, szowinizm, rasizm, demagogia. Wykorzystując niezadowolenie spowodowane powojennym kryzysem gospodarczym i odwołując się demagogicznie do haseł nacjonalistycznych i odwetowych, zdobyła stopniowo poparcie znacznej części społeczeństwa, zwłaszcza drobnomieszczaństwa, elementów zdeklasowanych, drobnej burżuazji, zdemobilizowanych oficerów, urzędników i zrujnowanych chłopców. Z roku na rok liczba członków NSDAP bardzo szybko rosła W 1920 roku wynosiła 64 osoby a w latach 1935-1944 8,5 miliona. Dzięki porozumieniu z kołami wielkiego kapitału i kasta junkrów Hitler uzyskał 30 stycznia 1933 roku stanowisko kanclerza. Rozpoczęło to okres rządów dyktatorskich w Niemczech. System terroru politycznego NSDAP polegał na ustanowieniu totalnej inwigilacji na szerokiej rozbudowie aparatu policyjnego i obozów, zlikwidowaniu wszelkiej opozycji, poddaniu wszystkich dziedzin życia ścisłej kontroli i reglamentacji ze strony państwa, wprowadzeniu zasady wodzostwa (Fuhrerpronzip). W polityce zagranicznej NSDAP realizowała program podbojów Europy, czemu towarzyszył terror wobec państw okupowanych, szczególnie w Polsce gdzie wymordowano ponad 6 milionów obywateli. Jej polityka rasistowska doprowadziła do masowej zagłady żydów w okupowanej Europie. W procesie norymberskim kierownictwo polityczne NSDAP zostało uznane za przestępczą.3.Powołanie Gestapo (Geheime Staatspolizei – policja polityczna)

Utworzone w 1933 roku z inicjatywy H. Goringa jako urząd tajnej policji państwowej po dojściu Hitlera do władzy.
Policja polityczna III Rzeszy; jej zadaniem była ochrona faszystowskiego ustroju i zwalczanie faktycznych i domniemanych przeciwników hitleryzmu wszelkimi możliwymi środkami.
Gestapo posługiwało się głównie prowokacją i terrorem, katowało i torturowało psychicznie i fizycznie przeciwników hitleryzmu i postępowych działaczy i zsyłało do obozów hitlerowskich. W czasie drugiej wojny światowej było jedną z głównych sił realizujących hitlerowską politykę terroru i zagłady w krajach okupowanych.

4. Prześladowania polityczne

Aresztowanie wielu przeciwników faszyzmu, w tym 18 tysięcy komunistów


5.Rozbudowanie sieci szpiegowskiej

Przygotowując się do nowej wojny światowej hitlerowcy rozbudowali sieć szpiegowska szczególnie w krajach Europy Środkowej i Zachodniej, w Ameryce Łacińskiej, na Bałkanach, w krajach Bliskiego Wschodu, skandynawskich i nadbałtyckich.

6.Agresję wobec innych państw Europy

Realizację zaborczych planów faszyzmu Hitler rozpoczął od zagarnięcia Austrii
(1938 r.) nie tylko ze względów gospodarczych, ale przede wszystkim strategicznych.
Austria stanowiła doskonała bazę wypadową do napaści na wschód i południowy wschód Europy. Następnym obiektem agresji była Czechosłowacja, Polska, Dania, Norwegia, Belgia, Francja, Holandia, Anglia i ZSRR.
Podstawowym celem hitlerowskiej polityki zagranicznej był podbój Europy w celu zapewnienia Niemcom – „narodowi panów” (Herrenvolk), jak to głosiła propaganda hitlerowska – dominującego stanowiska w świecie.
Celem agresji na ZSRR było rozszerzenie „przestrzeni życiowej” na wschód oraz zniszczenie Związku Radzieckiego jako państwa socjalistycznego.

7.Zagładę Żydów

Naziści uważali Żydów za podludzi i skazali ich na śmierć. Zwożono Żydów z całej Europy na ziemie Polskie, aby dokonać tego haniebnego czynu. Zmuszano ich do noszenia opaski z gwiazdą Dawida, zakazano wstępu do restauracji, teatrów, kin, parków miejskich, itp. Nie mogli również korzystać z tramwajów i kolei. W miastach wydzielono dzielnice żydowskie otoczone murem – getta. Za próbę ucieczki karano śmiercią. Żydów wywożono do obozów zagłady, gdzie większość mordowano w komorach gazowych.

Oby takich dyktatorów jak Hitler nigdy więcej nie było

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty