profil

Atmosfera

drukuj
poleca 92% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Skład powietrza: azot 78% tlen21% oraz argon, neon, hel, metan, krypton i wodór 1%

Troposfera- znajduje się najbliżej ziemi Sięga do około 7km nad wysokości nad biegunami i około 17km równikiem. Te różnice powoduje temperatura powietrza a przede wszystkim zasięg ruchów konwekcyjnych oraz możliwości powstawnia chmur.Im wyższa sfera troposfery tym niższa tem rednio ok.:0,6na 100m. Samo oczyszczanie się powietrza

Stratosfera- sięga do wysokości około 50km Występują w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Brak jest tam warunków do kondensacji pary wodnej. Nie występuje samooczyszczanie się poweietrza. W górnej części stratosfery występuje warstwa ozonowa zwana ozonosferą Gróbość ozonu około 3 mm.Potem jest stratopauza oddziela troposferę od warstwy następnej mezosfery

Mezosfera- sięga do wysokośći około 80km strefę charakteryzuje ponowny szybki spadek tem następujący wraz ze wzrostem odległości
od powierzchni ziemi. Mezopauza oddziela ją od następnej warstwy którą jest termosfera.

Termosfera- Charakteryzuje się wzrostem tem wraz z wysokością ponad 500C w jej dolnej części ponad 300km występuje jonosfera jej
powstawanie jest spowodowane oddziaływaniem promieniowania ultrafioletowego powyżej jonosfery znajduje się egzosfera powietrze
jest tam bardzo rzadkie im dalej od kuli ziemskiej wynika stąd coraz więkasza sfoboda ruchu.

Powyżej 90km cząsteczki są zjonizowane tzw obdażone ładunkiem elektrycznym. Powodowane promieniowaniem ultrafioletowym.
Jonosfera jest warstwą w której występują zorze polarne Jest to świecenie silnie zjonizowanych gazów.

Promieniowanie nadfioletowe wywołuje wiele zjawisk biologicznych takich jak barwienie pigmentu skóry człowieka działanie bakteriobójcze
a w większych dawkach raka skóry.

Ćiśnienie atmosferycne- nacisk powietrza na zimię spowodowany przyciąganiem ziemskim MASA POWIETRZA- to wycinek troposfry
odznaczający się szczególnym uwarstwieniem termicznym wilgotnością i innymi cechami nabytymi nad tempem podłoża.

Fronty Atmosferyczne-chłodne i ciepłe :
-arktyczny oddziela powietrze arktyczne od polarnego
-polarny oddziela pow zwrotnikowe od polarnego
-równikowy oddz. Pasaty półkóli północnej i południowej

Masy powietrza:
-zwrotnikowe, polarne: typ powietrza morskiego
-powstałe nad morzami lub oceanami:
typ Powietrza kontynentalnego

Tornado- to najgwałtowniejsze trąby powietrzne tworzące się nad niziną powierzchniową lądu Występują w Ameryce Północnej najczęściej
wiosną i na początku lata W stanach notuje się ponad 700 trąb w rok.

Chmury mają różną budowę wyróżniamy chmury Wodne lądowe i mieszane ze względu na wysokość ich tworzenia się dzielimy je na
chmury piętra niskiego średniego i wysokiego. Najczęściej występujące chmury są: parzyste, kłębiaste i warstwowe.Chmury powstają najczęściej ze względu na szybkie wznoszenie Się konwencji powietrza. Oraz różnica tem.

Na występowanie opadów na ziemi wpływa:
-ogólny układ cyrkulacji powietrza
-wysokość nad poziomem morza
-układ form rzeźby
-ukształtowani lądu
-odległość od mórz i oceanów
-prądy morskie

klimat lokalny zależy od warunków miejscowych
np.: ukształtowania powierzchni, szaty roślinnej,
zabudowy miejskiej.

Szadź-powstaje w wyniku zamarzania przechłodzonych kropelek mgły niesionych przez wiatr

Gołoledz- powstaje w wyniku resublimacji Pary wodnej na wychłodzonych powierzchniach Tzn: przejście pary wodnej w stały stan skupienia
Rosa i szron- osadzają się na wychłodzonej Powierzchni w dodatniej tem powstaje w postaci kropelek wody-rosa w ujemnej w postaci krysztalików lodu-szron


Załączniki:
Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:15)

ewentualnie t lub T :D:D:D praca taka sobie, ostatecznie moze być

27.7.2006 (12:12)

Hmmm... Praca taka sobie. Tylko jak już piszesz to patrz JAK piszesz. Błędy ortograficzne, i złe skróty, np. temperatura nie pisze się "tem" tylko "temp"

Typ pracy