profil

Hydrosfera

poleca 85% 628 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Hydrosfera: wodna powłoka ziemi. Obejmuje ona wodę w 3 stanach skupienia: wody płynnej, w lodowcach i pary. Zasolenie: to ilość soli mineralnych w kg wody(.%). Średnie zasolenie wód oceanicznych wynosi 35%. Wielkość zasolenia zależy od ilości opadów, dopływu wód, parowania, pływów, strefy klimatycznej. Temperatura wody morskiej: zmienia się w przekroju pionowym jak i poziomym. Falowanie: wywołane wiatrem dotyczy tylko powierzchniowej warstwy wody. Prądy morskie: ruchy wielkich mas wodnych w morzach i oceanach. Pływy: regularne ruchy wznoszące i opadające poziomu morza wskutek oddziaływania Księżyca, Słońca i siły odśrodkowej Ziemi. Rzeki: cieki wodne odprowadzające wodę swym korytem do morza. Rz. Główna: wraz z dopływami odprowadza wodę do morza. Obszary bezpływowe: zajmują 20% lądu, pozbawione połączenia z morzem. Jeziora: zagłębienia, które w naturalny sposób wypełniły się wodą(tektoniczne, wulkaniczne, rzeczne)Na skutek zasypywania materią organiczna i nieorganiczną zamieniają się w bagna i torfowiska. Wody przypow: w obniżeniach terenu, w czasie roztopów lub obfitych deszczów. W gruntowe: ich poziom zmienia się w zależności od opadów czy suszy. Gromadzą się w osadach polodowcowych i rzecznych. W wgłębne: spotykane pod warstwą skał nieprzepuszczalnych. W subartezyjskie: pod powierzchnią terenu. W artezyjskie: wypływające na powierzchnie. W głębinowe: głęboko pod powierzchnią, zgromadzone w dawnych okresach geologicznych. Reżim rzeczny: roczny rytm wahań poziomu wody w danym cieku rzecznym. U. Prosty: jest jeden stan wyżowy i jeden niżowy. U deszczowy: wahania zależne od opadów.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta