profil

Jak gospodarować opadami

poleca 85% 564 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Człowiek zdobył i ucywilizował całą Ziemię, ale postęp niesie za sobą ofiary – nasze środowisko jest jedną z nich.Dziś nie wytwarzanie odpadów nie jest możliwe – stały się one nieodłączną częścią naszego życia. Jednak, niektórych odpadów możemy pozbyć się poprzez: - spalanie
Możemy spalić ok. 80% odpadów komunalnych. W procesie spalania objętość odpadów ulega zmniejszeniu. Powstająca w spalarni energia powinna być wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej i ciepła, dlatego nowoczesne zakłady tego typu nazywane powinny być elektrowniami śmieciowymi. Pozostający po spaleniu żużel mógłby trafiać na składowiska odpadów o zdefiniowanym składzie. - kompostownie
Kompostowana może być nawet 1/3 odpadów komunalnych. Na osiedlach powinny powstać kosze na odpady, które można kompostować. Następnie kompost nadaje się jako nawóz oraz materiał poprawiający strukturę gruntu. - recykling
To pojęcie oznacza przetwórstwo materiałowe odpadów. Do recyklingu nadają się np. papier i karton, aluminium oraz inne metale. Odpady po segregacji mogłyby być poddawane właśnie temu procesowi. Oprócz odpadów komunalnych istnieją także niebezpieczne odpady, które nie mogą być zagospodarowane w tradycyjny sposób, np.: kwasy i zasady zanieczyszczone metalami ciężkimi, baterie, akumulatory, świetlówki, zanieczyszczona ziemia, osady z filtrów ze spalarni i resztki chemikaliów. Nic nie możemy zrobić z tego typu odpadami jak tylko ograniczyć ich powstawanie. Niestety, ciągle można spotkać ludzi, którym stan środowiska jest obojętny i którzy wyrzucają swoje odpady byle gdzie. W ten sposób powstają dzikie wysypiska, tysiące odpadów trafia rocznie do lasów bez jakiejkolwiek kontroli. Poza tym jest wiele starych, źle zorganizowanych składowisk ich rekultywacja jest szalenie kosztowna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta