profil

Religia

drukuj
poleca 82% 735 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Bóstwo Chrystusa w ewangelii synoptycznych:
-władza nad życiem i śmiercią
-władza nad złymi duchami
-władza nad przyrodą
-uzdrawianie chorych
-władza odpuszczania grzechów
-miał myśli i serce ludzkie
Bóstwo Chrystusa wg św Jana:
-Jezus jest słowem które uczestniczy w stwarzniu świata
-Chrystus jest światłością świata : "drogą, prawdą, życiem"
-Jezus powołuję się na starożytne imię Jahwe
Człowieczeństwo Chrystusa :
-Jezus jest prawdziwym człowiekiem pod względem synoptycznym i psychicznym. Jest doskonałym człowiekiem ponieważ:
-był bez grzechu
-Jego słowa zawsze były zgodne z Jego czynami
-Doskonale wypełnił swoje zadanie na ziemi
Historyczność postaci Chrystusa:
potwierdzają ją dokumenty pisarzy żyjący ch w I i II w.n.e. . Dzielimy je na chrześcijańskie i pozachrześcijańskie
Dokumenty chrześcijańskie :
1.Pisma N.T.
a)ewangelie
-wg św Marka - uczeń św Piotra - ok. 60 rok
-wg św Mateusza - Apostoł - ok 80 rok
- wg św Łukasza - uczeń św Pawła ok 80 rok
-wg św Jana -bezpośredni świadek ok 100 rok
b)Dzieje Apostolskie(św Łukasz)
-List do Koryntian -św Klemens Rzymski
-Przeciw Herezjom - św Ireneusz
Dokumenty pozachrześcijańskie :
-J.Flariusz - Dawne dzieje Izraela
-Talmud (Jezus jako heretyk i uwodziciel )
Dzieła pogańskie:
-Pliniusz Młodszy- List do cesarza Trajana
-Swetoniusz - Żywoty 12 cesarzów
-Tacyt - Roczniki
Jezus Chrystus tworzy Królestwo Boże :
Początek Królestwa Bozęgo dał Chrystus żyjąc wśród ludzi na ziemi.Aby stać się uczestnikiem Królestwa Bożego trzeba UznaćChrystusa jako swego Pana, przyjąć Jego naukę i prawo. Uczestnictwo w K.B. nie jest przebywaniem na określonym terytorium lecz jest to stan podporządkowania życia jedynemu królowi Jezusowi.
Nauczanie Jezusa o K.B. , najczęściaej w :
-"Przypowieści o skarbie i berle "
-"Przypowieść o siewcy"
-"Przypowieść o ziarnku gorczycy"
-Przyp[owieść o chwaście"
Warunkiem uczestnictwa w K.B. jest świadoma i wolna decyzja człowieka uznająca Chrystusa jako osobistego zbawiciela i Pana.
Jezus Chrystus naucza o Bogu:
1.Piecioksiąg (Tora) przedstawia Boga jako stworzyciela i prawodawcę , który jest surowy i wymagająćy w stosunku do ludzi np.przymierze
2.Bóg dał ludziom prawo i stanowczo wymaga aby było zachowywane. Księgi prorockie przedstawiają Boga , który jest bliski człowiekowi i bliskośc.
3.Jezus Chrystus objawia ludziom prawdę o trójcy świętej. Chrystus naucza o Bogu Ojcu , że Jago miłość do ludzi jest bezwarunkowa . Bóg Ojciec obdarza wszystkich jednakową miłością i nikogo z niej nie wyklucza. Ludzie którzy przyjmują miłośc do Boga poprzez świadomy wybór stają się "Synami Bożymi"
Jezus Chrystus naucza o Duchu świętym :
1. Prawdę o Duchu św jako o jednej z 3 osób Trójcy św przedstawił Chrystus w N.T. Chrystus naucza , że Duch św jest pocieszycielem , Krółem Prawdy , który jest w naszym życiu od chrztu świętego. Nazwa Pocieszyciel (gr. paraklet) oznacza że Duch św jest konkretną osobą.
1)Dar mądrości -w świetle ostatecznego celu , w którym dla człowieka wierzącego jestosiągnięcie życia wiecznego
2)Dar cnoty -rozumienia jej tajemnic uzdalnia nas do dokonywania właściwego wyboru w życiu
3)Dar umiejętności - Na wybranej drodze życia pozwala dostrzec Boży plan, zrozumieć sens życia.
Herezje Chrystologiczne ( dodatkowe):
1. SPosobem rozwiązywania sporów w kościele są sobory ( synody) , które po tradycji kościoła weszły od czasów apostolskich
2.Herezje :
a)doketyzm herezja, niemożliwe byłoby aby nieskończony Bóg przyjął ciało ludzkie
b)arianizm - twórca Ariusz (III/IV w) który twierdził że Chrystus jest niższym Bogiem od Ojca. Sobór w nicei ; ustalono: Jezus zrodzony a nie stworzony wspólistotny Ojcu.
c)monofizytyzm -heherezja głosząca że Chrystus
miał tylko 1 osobę boską i 1 naturę boską ; Sobór w Chalcedonie 451r. ustalono : Jezus miał 1 osobę boską i 2 natury ludzką i boską.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy
24.1.2012 (15:44)

Kochani trochę tam błędów np. Józef miał na nazwisko Flawiusz, a przypowieść Jezusa o Królestwie Bożym to "O skarbie i perle" a nie berle...nawet jeśli o Królestwie:) czytajcie też książki to pewniejsze źródło wiedzy.... z Bogiem

27.7.2006 (12:25)

bardzo fajna praca

27.7.2006 (12:16)

fajna praca ma racje.

Typ pracy