profil

Co to jest religia?

drukuj
poleca 78% 497 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Co to jest religia?

Choć różnorodne religie od zawsze kształtowały obraz świata, zasady postępowania, a nawet wpływały na bieg wydarzeń dziejowych, współcześni religioznawcy nie określili jak dotąd zadowalającej definicji tego zjawiska. Wydaje się jednak, iż bez względu na epokę, techniczny poziom cywilizacji i zasięg występowania, przedstawicieli wszystkich religii łączy przekonanie, iż losem świata i ludzi nie rządzi ślepy przypadek, lecz jakaś potężna osoba, siła, lub prawo istniejące poza rzeczywistością fizyczną. Dokładniejsze sprecyzowanie tych przekonań oraz poglądów na świat nazywamy doktryną religijną i ona to właśnie pozwala odróżnić jedną religię od innych. Poza tym religia domaga się od wiernego specjalnych gestów i działań (np. modlitw lub ofiar), które nazywamy kultem. Każda z nich posiada też specyficzne formy organizacyjne (np. hierarchię kapłanów, gminę skupiającą wiernych, stowarzyszenie religijne lub misteryjne).
Wśród wierzeń można wyróżnić monoteizm (wiarę w jednego Boga) i politeizm (wiarę w wiele bóstw). Religie można też dzielić na objawione (mające historycznego założyciela) lub naturalne, których początki są nieznane. Najbardziej praktyczne są dwie klasyfikacje. Pierwsza dzieli religie na wymarłe, czyli takie, które nie posiadają już wyznawców (np. prahistoryczne religie epoki kamienia, brązu i żelaza, religie antyczne, przedchrześcijańskie wierzenia Celtów, Germanów, Słowian czy przedkolumbijskiej Ameryki) oraz religie żywe, czyli istniejące w naszych czasach. Drugi praktyczny sposób klasyfikacji religii opiera się na ich zasięgu terytorialnym i wyróżnia religie plemienne (np. indiańskie), narodowe (np. judaizm, hinduizm i japoński szintoizm) i światowe, zwane też uniwersalistycznymi (chrześcijaństwo, islam, buddyzm).


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Typ pracy