profil

Sytuacja międzynarodowa w latach '20.

poleca 84% 166 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

TEMAT: SYTUACJA MIĘDZYNARODOWA W LATACH
20-TYCH.

1. SYSTEM WERSALSKI W EUROPIE.
Tj. sytuacja jaka zaistniała na naszym kontynencie po podpisaniu traktatu wersalskiego. Część krajów, szczególnie tych, które odzyskały niepodległość, było zadowolonych część nie. Do tych ostatnich zaliczamy Niemcy, Austrie, Turcję i Bułgarię.
2. LIGA NARODÓW.
Międzynarodowa organizacja pokojowa. Przyjęta 28.IV.1919 na sesji konferencji pokojowej w Paryżu. St.Zjedn., Niemcy i Rosja nie weszły do niej. I posiedzenie w styczniu 1920.Siedzibą Genewa.I Zgromadzenie listopad 1920 (42 państwa).L.N. nie spełnia swoich oczekiwań.
3. NIEZADOWOLENIE SPOŁECZEŃSTWA REP.WEYMARSKIEJ.
Niezadowolenie z powodu utraty sporej części terytorium i wysokiej kontrybucji. Dlatego gospodarka kulała.
4. PLAN DAWESA
Aby uzdrowić gospodarkę Amerykanie i Brytyjczycy opracowali plan ratowania - kredyt.
5. KONFERENCJA W GENUI (1922).
- przedstawiciele 29 państw europejskich
- chciano włączyć Rosję do systemu wersalskiego
- niepowodzenie konferencji, dzięki czemu nastąpiła normalizacja stosunków Niemiecko - Rosyjskich
- w wyniku rozmów Rosja i Niemcy > traktat w Rapallo :
a) ustanowił stosunki dyplomatyczne
b) wzmocnił wymianę gospodarczą i współpracę wojskową
6. TRAKTAT W LOCARNO (1925 FRANCJA I BELGIA Z NIEMCAMI).
- gwarancje wspólnych granic
- Niemcy w Lidze Narodów

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta