profil

Kontrreformacja

poleca 85% 320 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kontrreformacja

Rozwój haseł reformacji w Polsce przypadł na okres ,gdy
kościół katolicki na zachodzie Europy zaczął odbudowę i odnowę kościoła.
Podtrzymano obowiązujące dogmaty religijne ,wzmacniano
dyscyplinę i moralność wśród duchowieństwa.
Powstał Zakon Jezuitów ,specjalnie utworzony do walki
z reformą.
Księcia organizowali uroczyste msze i nabożeństwa oraz
odwoływali się do uczucia aby w ten sposób odnowić wiarę u ludzi.
Bogato wyposażone kościoły i nabożeństwa skuteczniej
przemawiały do wyobraźni wiernych ,niż surowe zimne
wnętrza zborów.
· Szeregi zwolenników reformacji zaczęły po jakimś czasie maleć.
Ludzie byli coraz bardziej przekonani o dobroci kontrreformacji.

KONTRREFORMACJA- była to walka z reformacją


Do ostatniego zwycięstwa kontrreformacji w Polscy
przyczynili się jezuici.

· Piotr Skarga (1536-1612) -ksiądz ,jezuita
był najwybitniejszym jezuitą polskim
był świetnym kaznodzieją ,zwalczającym protestantów
i arian.
Napisał ,,Żywoty Świętych’’ i ,,Kazania Sejmowe’’ w których krytykuje wody ustroju państwa

· Stanisław Hozjusz (1504-1579) -biskup warmiński i kardynał
był kardynałem na papieża
opracował zasady dogmatyki katolickiej


Sobór w trydecie - (1545-1563r.) - zwoływany został w celu
przeciwstawienia się Kościoła Katolickiego reformacji.
Główne dogmaty Kościoła Katolickiego zostały opisane
w Trydeckim wznowieniu wiary.
Opracowany w 1564 r. Indeks ksiąg zakazanych zawierał
dzieła absolutnie przez kościół zakazane i potępione jako heretyckie.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata