profil

Metanol, etanol,gliceryna,kwas metanowy,kwas etanowy

poleca 83% 985 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

METANOL
Zastosowanie:
-jako rozpuszczalnik
-do prod. formaliny
-jako środek konserw.
do przechowyw. tworzyw
antonomicznych
-do prod.barwników
Właściwości fizyczne:
- bezbarwna ciecz
- charakt.zapach
- b.dobrze rozpuszcalna
Otrzymywanie przez:
- suchą destylację drewna
- syntezę tlenku węgla z H2
ETANOL
Otrzymywanie przez:
- uwodnienie etylenu
C2H4 +H2O C2H5OH
- fermentację alkoholową
polegającą na rozkładzie
cukrów pod wpływem
enzymów zawartych
w drożdżach.
C6H12O62C 2H5OH + 2CO2
Zastosowanie:
- do produkcji leków
- do produkcji napojów
alkoholowych.
- w przem.perfumer.
GLICERYNA:
C3H5(OH)3
Właściwości fizyczne:
-gęsta ciecz
-słodki smak
-bezbarwna
-dobrze rozp. w wodzie
Otrzymywanie:
- przez hydrolizę tłuszczów
czyli rozkład tłuszczów
pod wpływem wody
Zastosowanie:
- do produkcji leków
- do słodzenia koniaków
- w przemyśle kosmet.
- do produkcji mat.wybuch.
KWAS MRÓWKOWY
(metanowy):
H COOH
Właściwości fizyczne:
- bezbarwna ciecz
- ostry zapach
- właściwości parzące
- trująca
Otrzymywanie:
- powolne utlenianie
Metanolu w obecności
katalizatora
CH3OH+O2HCOOH+H2O
Zastosowanie:
- do garbowania skór
- jako środek bakteriobójczy
- do produkcji barwników
- jako rozpuszczalnik
KWAS OCTOWY
(etanowy):
CH3COOH
Otrzymywanie:
- w procesie fermentacji
octowej, polegającej na
powolnym utlenianiu
etanolu w obecności
bakterii.
Właściwości fizyczne:
- bezbarwna ciecz
- ostry zapach
-b.dobrze rozp.w wodzie
Zastosowanie:
- środek konserwujący
-do produkcji leków
-do produkcji tworzyw szt.
Reakcje estryfikacji-
zachodzą pomiędzy
kwasami karboksyl.
i alkohol. w obecności
stężonego H2SO4.
Głównym produktem
reakcji jest ester a
ubocznym woda.
Reakcje hydrolizy- są
odwrotne do reakcji
estryfikacji, polegają
na rozkładzie cząsteczek
estrów pod wpływem
wody na kwasy karb. i alk.
Właściwości estrów:
- słabo rozpuszczalne
w wodzie
- owocowy zapach
Zastosowanie estrów:
- w przemyśle kosmet.
- w przemyśle perfum.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty