profil

Europa po I wojnie.

poleca 85% 364 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1920r liga narodów. Zamiary: utrzymanie pokoju na świecie, współpraca między narodami (handel, gospodarka, sport czyli turnieje, zawody).Zajmowała się tez mniejszościami narodowymi i głównymi problemami politycznymi. Minusy Ligii: nie każdy chciał jej słuchać, stała się obiektem międzynarodowych przetargów, nie miała poparcia Stanów Zjedn. Największe wpływy miała Francja i WB. Izolacjonizm- idea polityczna w myśl której organizacja zainteresowana jest wewnętrznymi, lokalnymi sprawami. Embargo – zakaz importu towarów lub innych surowców. Traktat Wersalski był nie uznawany przez Niemców, Rosje i Włochy.1922- Rosja i Niemcy podpisały układ w Rapallo we Włoszech rezygnując ze wzajemnych odszkodowań, połączyły swoje siły. We Włoszech w XX w. lata 20 istniało państwo totalitarne czyli takie w którym władza kontroluje wszystkie aspekty życia narodu. Przyczyny Faszyzmu we Włoszech: brak korzyści z wygranej w I wojnie światowej, bezrobocie, zadłużenie państwa. 1921- powstanie Włoskiej Partii faszystowskiej dzięki Mussoliniemu.

Podoba się? Tak Nie