profil

Czy twórczość Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza jest podobna?

poleca 85% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czy twórczość Adama Mickiewicza i Czesława Miłosza jest podobna? Moim zdaniem tak. Postaram się to udowodnić na podstawie lektury „Pan Tadeusz” oraz fragmentu „Doliny Issy”.
Pierwszym argumentem, który świadczy o słuszności tezy jest fakt, iż obydwaj poeci urodzili się i wychowali na Wileńszczyźnie. Właśnie na tych terenach umieścili oni akcje swoich utworów, w których zawartych jest dużo bujnych i dokładnych opisów przyrody tej krainy. Zarówno Mickiewicz jak i Miłosz byli zafascynowani różnorodnością tego, co ich otaczało. Wymieniają oni w swoich dziełach wiele gatunków roślin i zwierząt mało znanych ludziom. Mickiewicz pisał:
„Gdzie bursztynowy świerzop, gryka jak śnieg biała.
Gdzie panieńskim rumieńcem dzięcielina pała”
Drugim argumentem jest to, że wszelkie opisy tych poetów są nacechowane emocjonalnie. Autorzy bardzo dokładnie opisują przeżycia wewnętrzne swoich bohaterów oraz wszystko, co ich otacza. Używają oni wielu środków literackich, abyśmy dobrze sobie wyobrazili to, o czym czytamy. Właśnie dlatego, gdy czytamy dzieła Mickiewicz i Miłosza czujemy się tak jakbyśmy patrzyli oczyma osób biorących udział w akcji. Również w obu utworach znajduje się opis polowania na zwierzynę. W „Panu Tadeuszu” jest to udane polowanie na niedźwiedzia, natomiast w „Dolinie Issy” również zakończona sukcesem wyprawa na głuszca.
Trzecim argumentem świadczącym o słuszności tezy jest fakt, iż dzieła obydwu poetów zachwycają współczesnych ludzi. Utwory Miłosza chętnie czytamy, gdyż był to pisarz współczesny i pisał o świecie otaczającym nas, współczesnych ludzi. U Mickiewicza podziwiamy natomiast niezwykłość formy, gdyż napisał on epopeje wierszem, trzynastozgłoskowym z rymami zewnętrznymi. Poza tym u obydwu autorów imponuje nas bogactwo językowe, ciekawa akcja oraz poetyckie opisy przedmiotów i zjawisk.
Mam nadzieję, że powyższymi argumentami udowodniłem, iż mimo tego, że Czesław Miłosz pisał kilka wieków później niż Adam Mickiewicz twórczość tych znanych pisarzy jest podobna do siebie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji