profil

Miłość jest pierwszą z rzeczy głównych

poleca 84% 235 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1.Wstęp, Teza "Miłość jest pierwsza z rzwczy głównych".

2.Argumentacja
a) Romeo i Julia
Wacław i Klara - Przykładny par Literackich
Tadeusz i Zosia
b) Jack i rose (Titanic) - przykład pary filmowej
c) przykłady z życia - rózne odmiany miłosci (rodzicielska, macierzynska, do ojczyzny)

3.Wnioskowanie (podsumowanie pracy), potwierdzenie tezy.


Miłość od zawsze absorbowała wszystkich ludzi.
Uczeni Zastaniawiali się, jak ją zdefiniować, Poeci pisali o niej najpiękniejze Liryki, a pisarze umeiszczali ja w swoich utworach.
Współczesnie, kiedy świat zdominował materializm, wyjdaje się, że uczucie to pójdzie w zapomnienie.
Czy tak faktycznie jest ? Czy ludzie dzisiaj niepotafią kochać ? Św. Paweł w swoim "Hymnie o Miłosci" postawił ją na pierwszym miejscu. W swojej pracy postaram się udowodnić tezę: "Miłość jest pierwsza z rzeczy głównych".
Na potwierdzenie słuszności mojej tezy wpływa znajomośc literatury, a przedewszystkim utwory, ukazujące miłość dwojga ludzi. Niech mi będzie wolno powołac się choćby na postacie z Zemsty, Pana Tadeusza Czy Romeo i Julia.
Tadeusz i Zosia, Wacław i Klara ich losy to ciąg perypeti, trudności miłosnych związanych z konfliktami rodzinymi. Podobie rzecz się na jeśli chodzi o Romea i Julie. Zbaściowe rody niechcąc rodziców przekazywaną dziecią, ma zniszczyć miłość młodych. Niestety, kiedy w grę wchodzi wielkie uczucie, rozsądek, posłuszeństwo, zdanie rodziców i wszelkie zasady nue są niedopokonania. Miłość staje się jedynym celem, a nawet powiedziałbym najważniejszym - przypadków Szekspiroskich kochanków - ważniejszym niż życie. Czy wobec tego poświecenia mozna przejść obojętnie - stwierdzając, że niemiłość kieruje ludzkim losem?
Kolejnym moim argumętem, który daje pierwszeństwo miłość, niech będzie przykład filmowy.
Ktorz z nas niesłyszał o tragedi Titanica ? ale nie o niego tutaj chodzi. Dramat dotyczy niespełnionej do końca miłości Jack'a i Rose. Uczucie dosięgneło ich niespodziewanie. Problemem był także ich stan majątkowy. Mimo to "Miłość niewybiera czasu i miejsca" i niespodziewanie dosięgneła ich strzała Amora. O czym to świadczy? Odpowiedz jest prosta - miłości niezważa się na wygląd, pochodzenie społeczne, stan majątkowy - ona poprostu przychodzi i wszystko inne staje się nieważne.
Mam nadzieję, że przytoczone przykłady jasno pokazuja jaką pozycje zajmuje miłość w ludzkim życiu. Mógłbym przytoczyc ich tu kilkanaście pozwolę sobię jednak dożucić przykłady z życia. Zajmę się mianowicie innymi przykladami tego uczucia. Wszak "miłość niejedno ma imie". Mam tu na myśli choć by macieżyńską. Ktoż niezna rozmiaru poświecenua matki, jesli w grę wchodzi życie, czy szczescie jej dziecka ? I nie jest ważne ile czasu i wisiłku oraz poswiecenia matka wkłada w to by dziecko czuło się bezpiecznie i szczęsliwie. To samo można powiedzieć o oby dwojgu rodzicach. Ich miłość toważyszy od momętu narodziń, a swoje życie i obowiązki dzieli miedzy wychowaniem dziecka. Są w stanie wyżec się wszystkiego. Jak widać, miłość niekoniecznie wiąze się tylko i wyłącznie z Kobietą i Mezczyzna, ale rownież z wieloma sferami ludzkiego życia i czasem warto zadać sobie puytanue czy ja jestem zdolny do miłosci? Czy każdy z nas własciwie pojmuje to samo?
Jak wynika z powyższych rozważań miłość może mieć przerożne oblicza. Najczęscie spotyka i wydawało by się najwieksza jest miłość matki do dziecka, ale nie mniej ważna może być ta do Kobiety czy meżczyzny. Jak wynika z moich rozważań własciwie to ogromne uczucie - nizależnie od odminy steruje naszym życiem; działaniem. Miłości podporzątkujemy własciwie wszytko, dla tego z pełna stanowczością stwoerdzam że słuszna jest moja teza, iż "Miłość jest pierwsza z rzeczy głownych".

Podoba się? Tak Nie
Gramatyka i formy wypowiedzi