profil

GENEZA I TYPOLOGIA PARTII POLITYCZNYCH W XIX WIEKU

poleca 80% 722 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

XIX wiek to wiek wielkich przyrostów ludzi na świecie. Dokonały się przekształcenia w rolnictwie i przemyśle, dlatego, że zwiększona liczba ludności spełniała większe wymagania.

W rolnictwie aby zaspokoić wszelkie potrzeby żywnościowe trzeba było zwiększyć produkcję i musiały wejść nowoczesne metody produkcji, i nastąpiła intensyfikacja produkcji rolnej. Było to dążenie do wydajności z hektara.

Trzeba było zwiększyć produkcję przemysłową do produkowania butów czy ubrań.

Te wszystkie przemiany pod koniec XIX wieku powodują powstanie grup społecznych. Szlachta i chłopi produkowali żywność, ale szlachcic miał tego pola 100 hektarów, a chłop 2-3 hektary.

Powstają nowe partie:
- Partia chłopska – ich celem była troska o dobre warunki pracy i życia.
- Partia robotnicza – troska o interesy robotników. Była to partia o charakterze socjalistycznym, albo socjaldemokratycznym.
- Partia o charakterze narodowym – walczyły o interesy wszystkich Polaków i o interesy narodowe. Była to partia o charakterze nacjonalistycznym.

Jeśli te partie powstały legalnie to mogli wybrać posła i wysłać go do parlamentu np. zmniejszenie liczby godzin z 12 na 8. nacjonalizm prowadził do nienawiści, a nienawiść do wojny.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta