profil

"Świat bez miłości jest światem martwym". Rozwiń myśl Alberta Camusa odwołując się do znanych utworów literackich i własnych przemyśleń.

poleca 85% 163 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Sofokles William Szekspir

"Świat bez miłości jest światem martwym" - stwierdził Albert Camus. Uważa , że miłość , to uczucie , które nadaje nam sens życia. Sprawia , że egzystencja na ziemi ma jakiś cel. Pozwala nam w chwilach smutku przypomnieć sobie o człowieku , którego nią obdarzamy. Miłość jednak nie jest skierowana wyłącznie ku ludziom. Rozróżniamy bardzo wiele rodzajów miłości. Tak więc mamy miłość pomiędzy dwojgiem ludzi , braterską , do ojczyzny lub do Boga. Jest ona największą , często bolesną , lecz najpiękniejszą wartością człowieka. Zmusza nas do życia w sytuacjach ekstremalnych.
W literaturze również jest uwzględniona.Często jest główną tematem wielu utworów literackich. W niektórych nawet , nieszczęśliwy jej przebieg , jest powodem rozdarć wewnętrznych bohaterów , lub ich śmierci. Taki typ bohatra romantycznego ukształtował się w literaturze zachodnio-europejskiej. W Polskiej postać lat od przełomu XVIII i XIX w. do 1863 roku utożsamiana jest z miłością i poświęceniem sie walce o wolność ojczyzny. Jej tragizm polega na wyborze pomiędzy szczęściem osobistym , a wypełnianiu obowiązków patriotycznych do samego końca.
Przykładem może być tutaj "Konrad Wallenrod" z powieści poetyckiej Adama Mickiewicza. Chociaż akcja dzieje się w średniowiecznej Europie , to odnosi się do politycznej sytuacji ówczesnej Polski i Litwy. Tytułowy bohater wybiera pomiędzy rodziną , a dobrem ojczyzny. Rezygnuje ze szczęścia osobistego i za pomocą nieetycznych i niehonorowych środków doprowadza do klęski Zakon Krzyżacki. Takie postępowanie wywołuje w nim wojnę uczuć. Gdy Krzyżacy dowiadują się kim on naprawdę jest , Konrad Wallenrod popełnia samobójstwo.
Do rozdarcia wewnętrznego bohatera głównie przyczyniła się miłość do ojczyzny. Gdyby nie ona , nie doszło by do tragedii , ale również do zwycięstwa Polaków w walce z wrogiem. Uczucie to naprowadziło go do działania , spowodowało , że Konrad znalazł cel w życiu , mógł zrobić coś dla swojej ojczyzny dla odmiany , a nie tylko dla siebie.
Miłość możemy odnaleźć nawet w Biblii. W księdze zatytułowanej "Pieśni nad pieśniami" opisane jest to uczucie za pomocą bogatej płaszczyzny stylistycznej. Apostrofy , epitety nacechowane stylistycznie i porównania to niektóre z wielu składników artystycznych , którymi posługiwał się autor , opisując rozmowę pomiędzy dwoma osobami. Istnieją dwa klucze interpretacyjne liryka. Dosłowne - jako kobieta i mężczyzna , oraz alegoryczne - człowiek i Bóg. Miłość rozumiana jest jako tęsknota za ciałem ukochanej osoby , za jej obecnością. Jest to bardzo zmysłowy opis oczekiwania , tęsknoty i emocji z nimi związanych.
W dramacie Wiliama Szekspira pt. "Romeo i Julia" przedstawiona została miłość "od pierwszego wejrzenia". Dwoje ludzi , dziewczyna i chłopak , w chwili ujrzenia drugiej osoby zakochali się w sobie. Niestety sytuacja w jakiej się znaleźli zmusiła ich do ukrywania tego uczucia. Pochodzili oni z dwóch rodów nienawidzących się i walczących ze sobą od wielu lat. Jednak siła pragnienia siebie nawzajem , na początku , pomagała im pokonywać tę przeszkodę. Lecz w chwili , gdy ojciec Julii postanowił wydać ją za mąż za innego , ona obmyśla plan , aby nie wychodzić za niego. Ale plan ten nie kończy się do końca powodzeniem. Romeo w imię miłości zabija się. Pijąc truciznę , chce dołączyć do ukochanej w "innym świecie".
Miłość braterską prezentuje tytułowa bohaterka , tragedii antycznej napisanej przez Sofoklesa , Antygona. Przez uczucie , jakim darzy zmarłego brata , oddaje własne życie. Sprzeciwiając się rozkazowi króla Kreona , pociąga za sobą innych i niszczy przyjaźń jaką dał jej syn najwyższego przedstawiciela państwa. Dziewczyna przedstawia również zasady "niepisane" , boskie , czyli prawa jednostki. Można powiedzieć , że jest to pewien rodzaj miłości do idei , dla której poświęca życie. Uważa , że każdy człowiek jest godny tych praw , każdego one dotyczą. Zakaz Kreona brzmiał - nie chować zdrajcy. Ona mówiła inaczej. Kierowała się głosem ludu oraz własnymi emocjami , które poprowadziły do niefortunnego zakończenia utworu.
Jeszcze jeden przykład miłości. Tyrteusz opisuje ją jako największe poświęcenie. Dla ojczyzny powinno się oddać życie , walczyć za jej wolność i dobro do ostatniej kropli krwi. Można to dostrzec w wierszu " Rzecz to piękna... "
" Rzecz to piękna zaprawdę , gdy krocząc w pierwszym szeregu ,
Ginie człowiek odważny , walcząc w obronie ojczyzny"
Miłość w literaturze opisywana jest w bardzo wielu utworach. Można ją odnaleść w Mitologii , Biblii , liryce i dramacie antycznym. Jest to uczucie , które towarzyszy nam na codzień , którego nie można się pozbyć i które będzie w nas wiecznie. Istniało od początków naszego istnienia i przez epoki nie opuściło nas w chwilach udręki. Mówi się "świat bez miłości jest światem martwym". Tak jest rzeczywiście , gdyż jest to jedyna cecha ludzka , która może przeciwstawić się złu. Bez niej każdy człowiek byłby samotny, nie miałby przyjaciół , rodziny , wielkich idei. Można stwierdzić , że gdyby nie było miłości , istota ludzka nie powina mieć żadnych innych uczuć. Bylibyśmy nieczuli , jak "kamienne posągi". Bylibyśmy martwi , a wraz z nami cały nasz świat. Jednak literatura dowodzi , że jest to uczucie często prowadzące do tragedii. Przez nie człowiek gotów jest oddać własne życie lub poświęcić życie innych. Tak więc nasuwa się pytanie - czy świat bez miłości jest światem martwym , czy to właśnie miłość prowadzi do śmierci.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata