profil

Podejmowanie decyzji.

drukuj
poleca 85% 388 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Podział decyzji:
- decyzje złe- efekty odbiegają od oczekiwań, a w danych warunkach można było podjąć korzystniejsze,
- zadowalające
- optymalne- najbardziej odpowiednie przy wykorzystaniu przesłanek w danym momencie.
Podział sytuacji decyzyjnych (od nich zależy skuteczność decyzji):
- sytuacja pewna- wielokrotnie w niej byliśmy,
- syt przewidywalna- w której do tej pory nie byliśmy, ale możemy przewidzieć na zasadzie analogii z podobnymi,
- syt nieprzewidywalna, nie ma odniesienia do naszych dotychczasowych doświadczeń.
Etapy podejmowania decyzji :
1. ustalenie potrzeby podjęcia decyzji,
2. sprecyzowanie kryteriów przyszłej oceny decyzji którą dziś podejmiemy,
3. ustalenie wagi (wartości) poszczególnych kryteriów,
4. sformułowanie alternatyw decyzyjnych,
5. porównanie i ocena (analiza),
6. ostateczne podjęcie decyzji.
Czynniki, jakie należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji:
- cele,które chcemy zrealizować za pomocą tej decyzji,
- osobowość osób wykonujących konsekwencje tej decyzji,
- wielostronność i różnorodność przesłanek,
- stopień przewidywalności sytuacji decyzyjnej,
- zasadność konsultacji z osobami kompetentnymi.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy