profil

Egzystencjalizm.

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

-ruch literacki związany z egzystencjalizmem - kierunkiem filozoficznym, który rozwinął się w latach 20. w Niemczech (M. Heidegger, K. Jaspers) i 40. we Francji(J.P. Sartre, A. Camus).

-egzystencjaliści zajeli się sytuacją człowieka w świecie, problemem wolności i śmierci. Rzeczywistość postrzegali jako absurd, wolność jako obciążający jednistkę trud istnienia, śmierć jako jedyny pewnik w życiu.

-kwestionując zazwyczaj obecność Boga,nie widzieli ani sensu, ani celu życia, które ujmowali w ścisłym powiązaniu z konfliktami i napięciami historii współczesnej.

-Egzystencjalizm był najważniejszym zjawiskiem w literaturze europejskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej, zakazanym jednak w krajach socjalistycznych przez oficjalną propagandę.

-W Europie Środkowej pojawił się więc na dobre dopiero po 1956 r.

-W Polsce egzystencjalistą był W. Gombrowicz; wpływ tego kierunku można dostrzec w "Samsonie" K. Brandysa.

Podoba się? Tak Nie