profil

Deficyt budżetowy

poleca 89% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Ogólnie o deficycie budżetowym


1.1 Definicja Deficytu budżetowego i jego rodzaje

Deficyt budżetowy to niedobór dochodów budżetu państwa w stosunku do jego wydatków, inaczej nadwyżka wydatków nad dochodami. W literaturze ekonomicznej wyodrębnia się cztery podstawowe teorie równowagi budżetowej:
1) Teoria klasyczna
- opiera się na matematycznej różności między dochodami a wydatkami budżetowymi,
- „pamiętaj przychodzie – bądź z rozchodem w zgodzie”,
- teoria ta wywodzi się z finansów prywatnych,
- ma ona dwie wady:
a) trudno jest osiągnąć stan idealnej równowagi, ponieważ budżety uchwalane są jako zrównoważone a realizowane jako deficytowe,
b) bardzo często tę idealną równowagę osiągano w sposób sztuczny , „zapominając czasami o niektórych wydatkach”. Często niedoszacowano tych wydatków.
2) Teoria systematycznego deficytu
Oparta jest na trzech założeniach:
 deficyt nie jest złem, o ile nie współistnieje z deficytem bilansu płatniczego,
 deficyt jest korzystny ponieważ jego finansowanie powoduje zwiększanie krajowej siły nabywczej,
 deficyt jest pożądany, ponieważ może spowodować zmniejszenie bezrobocia
Teorię tą krytykuje się z kilku względów, gdyż:
a) Deficyt musi być finansowany ze źródeł nadzwyczajnych, wobec tego może być powodem inflacji,
b) Przy systematycznie utrzymującym się deficycie Państwo zmuszone jest do przyjęcia kredytu na coraz to gorszych warunkach,
c) Systematyczny deficyt powoduje obciążenie gospodarki wysokimi kosztami.
3) Teoria budżetów cyklicznych
Opiera się na założeniu, że deficyt jest dopuszczalny w pewnym okresie, o ile zostanie on skompensowany nadwyżkami w przyszłych okresach / latach.
W praktycznym stosowaniu tej teorii powstają następujące trudności:
a) nadwyżki mogą być przechwytywane przez lobby polityczne w związku z realizacją np. celów wyborczych,
b) cykle są nieregularne, a stosowanie tej teorii wymaga stabilnej koniunktury gospodarczej,
c) nie istnieją żadne gwarancje, że wysokość nadwyżek w okresie dobrej koniunktury, wystarczy na pokrycie późniejszych deficytów.
4) Teoria impasu
Opiera się na przypuszczeniu, że rozwój koniunktury będzie taki, a nie inny. Impas jest nadwyżką, zaplanowanych w budżecie wydatków nad zaplanowanymi dochodami ze źródeł zwyczajnych. Większość współczesnych budżetów uchwalona jest z impasem.

Rodzaje deficytu budżetowego:
- rzeczywisty – to taki, jaki faktycznie wynika z porównania dochodów bieżących i ,
wydatków bieżących;
- strukturalny – występuje w sytuacji gdy nie istnieje bezrobocie, jest to deficyt potencjalny-gdyby wszyscy mieli pracę;
- cykliczny – to deficyt rzeczywisty-deficyt strukturalny, uważa się iż powstał on na skutek wahań w gospodarce
- ekonomiczny – deficyt sektora finansów publicznych powiększony o rekompensaty dla emerytów, rencistów a pomniejszający o transfery rządowe do funduszy emerytalnych.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata