profil

Prezydent - funkcje

poleca 81% 710 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Prezydent, mimo iż nazywa się go głową państwa, to nie pełni wielkiej władzy. Wprawdzie przez jego ręce przechodzą wszystkie ustawy, posiada prawo weta i urząd ten określa się mianem władzy ustawodawczej, nie ma jednak wpływu na Parlament, gdzie prawo w istocie powstaje. Głównym zadaniem prezydenta jest reprezentowanie kraju na forum międzynarodowym. Jest także zwierzchnikiem sił zbrojnych oraz szefem rządu złożonego z ministrów i premiera. Może wydawać rozporządzenia i zarządzenia, skrócić kadencje sejmu. Decyduje także o wprowadzaniu stanu wojennego lub wyjątkowego.
Urząd prezydenta istnieje w republikach. Pełni go tylko jedna osoba w jednym czasie. W Polsce wszelkie zasady z tym związane określa Konstytucja RP. Prezydenta wybiera się na 5 lat w wolnych wyborach, w których mogą brać udział wszyscy obywatele powyżej 18 roku życia, dysponujący pełnia praw publicznych. Aby móc kandydować należy mieć ukończone 35 lat oraz zebrać 100 000 podpisów obywateli uprawnionych do głosowania. Pięcioletnią kadencję można powtórzyć tylko jeden raz. Prezydent jest odpowiedzialny wyłącznie przed Trybunałem Stanu. Siedzibą pary prezydenckiej jest Pałac Prezydencki w Warszawie.
Po wybraniu na prezydenta, przyszła głowa państwa musi złożyć przysięgę o następującej treści:
"Obejmując z woli Narodu urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa a także, że dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem".

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta