profil

Pierścień Aromatyczny

drukuj
poleca 85% 296 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pierścień aromatyczny, układ aromatyczny, płaski pierścień atomów węgla (czasem również i atomów innych pierwiastków), zawierający 3, 5, 7 itd. (nieparzystą liczbę) sprzężonych i zdelokalizowanych wiązań podwójnych, charakteryzujących się specyficznymi własnościami chemicznymi, określanymi mianem aromatyczności.
Przykłady związków z pierścieniami aromatycznymi: antracen, benzen, benzopiren, pirydyna, pirymidyna, tymina, uracyl. W pierścieniach aromatycznych występuje chmura zdelokalizowanych elektronów p po obu stronach jego płaszczyzny.
Typowe dla pierścieni aromatycznych są reakcje substytucji elektrofilowej (podstawniki).


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy