profil

Ściąga z 3 rozbiorów Polski

poleca 85% 178 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
III rozbiór Polski Konfederacja barska I rozbiór Polski II rozbiór Polski

I
Próby reform zewn:
Zakazano posłom przysięgania na instr sejmikowe,
nowy reg obrad,głos wieksz głos w spr skarb,
uprrawnienia hetmanów ,zniesiono cła prywatne=cło
generalne,ogran jurydyk,
1764-elekcja S.Poniat
1765-szkoła rycer dla synów szlachty
pozbawieni zasiadania w sejmie i dost do urzedów,
utrudniono praktyki religijne
domagali się równouprawnienia(1767 M.Repnin)
prawa kardynalne dla DYSYDENTÓW:wolna elekcja,
liberum veto,wypowiadania posłuszenstwa królowi,
wył prawo szlachty do piast urz i posiad dóbr ziems,
wladza szlach nad chłopem,zas neminem captivabimus

KONFEDERACJA BARSKA(ruch szlachecki)
1768-w miast Bar na Podolu,konf szlachty skier
przeciw któl,Rosji i dysydentom,ruch konserwatywny,
obrona tradycji złotej wolnosci i cel patriot,wyst chlopi
ukrainscy”koliszczyzna”-stłumieni przez ros.w 1769
(woj. Miedzy Rosją a Turcją),pomoc od Turcji i Francji
(kazimierz PulaskI),walka partyzancka,a w 1772
-czestochowa.emigracja przywodcow,tych co do niewoli do Rosji

I rozbiór 1772
Porozumienie rosyjsko-pruskie do którego przyłączyła się Austria
5.07.1772r podpisano w Petersburgu konwencję
(ustalono granice rozbioru)
Prusy-Warmia,woj.Pomorskie,malborskie,chełmińskie
(bez Gdańska i Torunia),tereny nad Notecią
Austria:pdn.cz.woj. krakowskiego i sandomierskiego i woj. Ruskie
Rosja:Ziemie na wschód od Dźwiny i Dniepru.
Prusy narzuciły traktat handlowy,towary z cłem(12%),
nowy podział administracyjny,obowiązek służby woj.
W obcej armiiAdam Poniński-zdrajca za24 tys dukatów

REFORMY SEJMU 1773-1775
-liczb wojska do 30 tys(18,5 tys)
-władza wykonawcza-Rada nieustająca(36 czł,wybieranych
przez sejm,5 departamentów,interes cudzoziem,Policji,
wojsk,sprawiedl,skarb)
1773-KEN,

II
Usprawniono administracje,podporzadkowano sprawy
miejskie,rozwijano szkolnictwo
Odrzucenie przez sejm kodeksu –1780
Wojna ros –tur(1792)>Austria
1788-SEJM Warszawa-sejm miał zatwierdzać
przymierze z Rosją,i zgoda na pow armi

SEJM WIELKI (4letni)
REFORMY SEJMU :konfeder(s.Małachowski,K.N.Sapieha)
3 obozy:-hetmański-przeciwny ref ,obalenie s.augusta
(branicki,rzewuski,potocki) ,2 król i jego zwolennicy-
reformy,3-patriotyczny,tak i uniezalezn od Rosji sojuszu
z Prusami(potoccy,czartoryski,malachowski)
1789-czarna procesja-141miast,memoriał,zaprzestanie
wiezienia mieszczan bez wyr sadowego,dost do urz
prawa zasiad na sejmie,nabywania dóbr ziemskich
RADA NIEUSTAJĄCA:podatki na wojsko,niesprawny
aparat skarb
,PRZYM PL-PRUSKIE:1790,przeciw Austrii ,szwecja
wycof się z wony z Rosja,konflikt ros –tur wygasł.

PRAWO O SEJM(1791)wyłaczało szlachte bez ziemi
z udziału w sejmikach(MAGNACKA OLIGARCHIA)
I MIAST(1791)nietykalnosc osobista, nabywanie dóbr
ziemskich, dostep do urzedników,st ofic i prawo pow
samorzadu,ułatwiono nobilitacje,uzysk szlachectwa,
znies zakaz zajm przez szlachte handl i rzem i piast
urz miejskich

KONSTYT 3 MAJA1791jak zamach stanu:zniesiono
instyt centr w litwie i koronie,,wł ustawodawcza :
sejm,na 2 lata posł,uchw wieksz głosow,znies liberum veto
i konfederacje,wł wyk:STRAZ PRAW,król,prymas,
5ministrów,marsz sejmu,nast. Tronu,nie wolna elekcja,
dziedz tronu


KONFEDER TARGOWICKA:przeciw konst stronn
HETMANSKIE,do petersb do katarz II,1792 akt
konfeder w TARGOWICY,porazka Kosciuszki pod
Dubienką,St August przył się do Targowicy,
,przywrócili dawny ustrój,
II rozbiór:23.01.1793-konwencja rozb miedzy Rosją
a PrusamiPRUSY;Wlkpl,mazowsze,gdansk,toruń
ROSJA:bialorus,ukraina nadnieprzańska i podole,
sejm w GRODNIE zatwierdził traktaty,

III
POWST KOŚCIUSZKOWSKIE
Austria chciała całk rozb PL,1793 sprzysiezenie,
T.kosciuszk,armia przeciwko Rosji,liczył na FRANCJĘ,
Kość czekał ,Madaliński ruszył bez przygot w 12.03.1794
,a 24.03 kosc złozył przys nar,odczytano akt powst
obywatelów,az do całowitego wyzwolenia kraju,
INSUREKCJA,,4.04.1794 pod Racławicami-KOSYNIERZY
przeciw rosjanom,17.04 powst,pokonani rosj,22-23 zajeli Wilno
zgładzono przyw targowicy i rady nieust
07.05 UNIWERSAŁ POŁANIECKI-znosił poddaństwo
osobiste chłopów i gw nieusuwalnosc z ziemii,powoł
Rady Najwyzszej Narodowej-rzad,podatek
nadzwyczajny,rekwizycja sreber koscielnych,,bilety skarbowe
KLESKA POWSTANIA:16.11
10.05.1794 prusy przy się do wojny,
kleska pod SZCZEKOCINAMi by nie polaczly się armie,
w sierpniu powst antypruskie,
bitwa pod Maciejowicami 10.10,a 04.11= rzeź Pragi,16.11 padła nam armia

24.10.1795-ustalono gran, w petersburgu 1797podpisano już,
PRUSY:mazowsze,z warszawa,podlasie,ziemie litewskie,
byle ks siewierskie,AUSTRIA:małopol z mazowszem i
podlasiem PRUSY :insydnia koron z wawelu
1795-wyjazd do Grodna A.poniatows,abdykacja
1798 zmarł

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty