profil

Sterownik s400 programowanie

poleca 86% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Programowanie sterownika S-400

Program ćwiczenia:

1. Dla zadanego problemu sterowniczego ułożyć algorytm jego realizacji w postaci logicznej funkcji kombinacyjnej.
2. Zrealizować (połączyć) bramki logiczne według algorytmu i sprawdzić poprawność działania sieci.
3. Napisać program na sterownik według ułożonego algorytmu.
4. Wprowadzić program do sterownika i sprawdzić poprawność jego działania.

Zadany problem:
Napisać program na dekoder, który w ciągu pojawiających się liczb od 0 do 7 wykrywa i sygnalizuje stanem logicznej jedynki na wyjściu następujące liczby: 1, 2, 4, 6. Dla pozostałych liczb stan wyjścia ma wartość „0”.

Przebieg ćwiczenia:

Liczby pojawiają się kolejno w postaci dwójkowej jako stany logiczne trzech wejść: E 0.00, E 0.01 i E 0.02, gdzie stan wejścia E 0.00 jest bitem najstarszym, E 0.02 jest bitem najmłodszym. Sygnałem wyjściowym jest stan wyjścia A 0.00.

E 0.00 E 0.01 E 0.02 A 0.00
0 0 0 0
0 0 1 1
0 1 0 1
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 1 0 1
1 1 1 0
Tablica prawdyupraszczanie wyrażenia logicznego


Sieć logiczna

Program na sterownik:

1 L E 0.00
2 UN E 0.02
3 = M 00.00
4 L E 0.00
5 UN E 0.02
6 = M 00.01
7 LN E 0.00
8 UN E 0.01
9 U E 0.02
10 = M 00.00
11 L M 00.00
12 O M 00.01
13 O M 00.02
14 = A 0.00
15 PE


Gdy wpisano powyższy program do sterownika stał się on wtedy dekoderem spełniającym warunki zadania. Oznacza to, że program nie zawierał błędów i był napisany poprawnie.
Uwagi i wnioski:

Sterownik jest urządzeniem do programowej realizacji złożonych sieci logicznych.
Program sterowniczy składa się z rozkazów programowych zapisane jeden po drugim w postaci nici rozkazów. Istotna dla całego działania sterownika jest kolejność zapisu poszczególnych rozkazów. Każdy rozkaz jest poprzedzony adresem, który decyduje o kolejności wykonywania rozkazów. Sterownik jest urządzeniem do programowej realizacji sieci logicznych. Jego uniwersalność pozwala na szerokie zastosowanie np. w automatyce do sterowania procesami technologicznymi.
Sterownik posiada od kilku do kilkunastu wejść oraz od kilku do kilkunastu wyjść .Dla sterownika S400 stanem logicznej „1”jest 24v,,natomiast stan zera to 0V.
Program sterowniczy jest sporządzony za pomocą komputera lub programatora ręcznego jest przesyłany do sterownika i zapamiętywany w jego pamięci. Do sterownika są przesyłane tylko operacje i operandy. Adresy poszczególnych operacji są ustawiane automatycznie na etapie wpisywania programu. Rozkazy znajdujące się w programie są następnie przetwarzane przez system mikroprocesorowy sterownika. System operacyjny mikroprocesora określa sposób opracowywania poszczególnych rozkazów programowych.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty