profil

Warto poznawać dorobek naszych przodków - rozprawka.

poleca 84% 1292 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Warto poznawać dorobek naszych naszych przodków. Proponuję najpierw zapoznać się z historią.
Początki dziejów ludzkości toną w mrokach przeszłości. Pierwsi przedstawiciele gatunku homo sapiens, zdolni jak my do mówienia i myślenia, pojawili się dopiero przed stu tysiącami lat na terenie obecnej Afryki Wschodniej. Dopiero przed 2000 tysiącami lat zdołał osiedlić cały nadający sie do zamieszkania świt, Egipt był pierwszą cywilizacją w Afryce. Stał się królestwem około 3100 r. p. n. e. Kiedy to król Menes zjednoczył Górny i Dolny Egipt, zakładając I dynastię. Jest to więc jedno z najstarszych państw na świecie.

Na potwierdzenie mojej tezy przytoczę kilka argumentów.
Egipt zapewne mógłby stać się tak bogatym i silnym państwem gdyby nie Nil. Historyk grecki Herodot nazwał ten kraj "darem Nilu".
Jest to trafne określenie, ponieważ co roku Nil wylewał, nanosząc żyzny mógł na piaszczystą, suchą glebę, co umożliwiało rozwój rolnictwa. Starożytni Egipcjanie uprawiali zboże, cebule i inne warzywa. Nawadniali ziemię za pomocą systemu kanałów doprowadzających wód z Nilu. Sposoby te, znacznie zwiększyły ilość zbieranej żywności i stosowane są z powodzeniem do dziś. Rzekę uważali za boga o imieniu Hapi, który obdarza urodzajem. Większość mieszkańców starożytnego Egiptu pracowała na roli. Uprawiali oni ziemię, a także hodowali krowy, owoce, kozy. Egipcjanie chętnie polowali, zajmowali się też rybołówstwem.

Tymczasem nie sposób pominąć następnego argumentu jakim są zabytki architektury grobowej Egiptu. Stykając się z nimi doznajemy uczucia bezustannego zdziwienia skalą podejmowanych przedsięwzięć i ich techniczną doskonałością. Artyści i rzemieślnicy egipscy dysponowali niezwykle skromnymi środkami technicznymi. Pojawiło się zapotrzebowanie na przedmioty ozdobne. Doskonalono więc obróbkę takich materiałów użytkowych jak kamień, drewno czy kość. Narzędzia i przedmioty wywarzane z tych surowców są jednak nie trwałe i mało skuteczne. Wymusiło to opracowanie metod wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z materiałów trudniejszych do obróbki, ale trwalszych i lepszych. I tak już około sześć tysięcy lat temu na Bliskim Wschodzie powstają pierwsze przedmioty z miedzi. Również wtedy zaczyna się rozwój garncarstwa. Przez długi czas rzemieślnik korzystał wyłącznie z narzędzi kamiennych i miedzianych. Trzeba było wielkiego wysiłku i dobrze zorganizowanej mówczej pracy wielu ludzi, aby z twardego bazaltu lub granitu wydobyć pożądaną formę. Około tysiąc lat p. n. e. brąz został wyparty przez nową formę-żelazo. Oprócz tego, wynalazkiem, który zrewolucjonizował chyba wszystkie dziedziny życia człowieka było koło. Trudno sobie wyobrazić, dalszy postęp techniczny cywilizacji bez koła. Prawdopodobnie pierwszymi urządzeniami, w których zostało ono zastosowane to wóz na kołach i koło garncarskie. Tak wiec rozwój rolnictwa wymusił wiele zmian w dotychczasowym życiu ludzi. Uprawiający rolnicy potrzebowali coraz więcej lepszych narzędzi, których wytwarzaniem musieli się zająć pomysłowi i zręczni rzemieślnicy. Cywilizacje egipską nazywa się niekiedy cywilizacją kamienia, ale bowiem kamień właśnie służył za podstawowy materiał rzeźbiarski i budowlany. Glinianej cegły używano głównie do wznoszenie budowli mieszkalnych, od skromnych domostw rolników i rzemieślników począwszy, a na pałacach faraonów skończywszy. Niewątpliwie Egipcjanie byli świetnymi kamieniarzami, inżynierami, organizatorami. Patrząc dziś ba piramidy, dostajemy zawrotu głowy z podziwu i zachwytu dla ich piękna i wielkości. Trudno jest uwierzyć, że dokonali tego ludzie posługujący się tylko kamieniami i miedzianymi narzędziami.

Nie sposób pominąć, że świadectwo wysokiego poziomu, jaki cywilizacja egipska osiągnęła już we wczesnej fazie rozwoju, jest pismo. Znamy teksty ryte na kamieniu, pisane na drewnie i na ceramice, ale najczęściej używany materiał piśmienny wytworzono z włókien powszechnie dostępnych wówczas rośliny, zwanej papirusem. Zapisany jednostronnie i zwinięty w rulon arkusz, nazywamy zwojem papirusowym, był w Egipcie, a później w Grecji i Rzymie najczęściej spotykaną formą książki.


Jak wynika z przytoczonych argumentów warto poznawać dorobek naszych przodków. wszystkie ich osiągnięcia, kalendarz, zegar, piramidy zapoczątkowały kolejny etap w naszym życiu. Pozwalają nam poznać historię naszych przodków oraz ich wyróżnienia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty