profil

Warto poznawać dorobek naszych przodków- rozprawka

poleca 85% 374 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Pitagoras

Czy warto poznawac dorobek naszych przodków? Czy to,czy zajomowali się ludzie dziesiątki, setki, a nawet tysiące lat temu, może interesować sie dokonaniami i odkryciami poprzednich cywilizacji?
Wyadje mi sie, że tak. Wbrew pozorom, osiągnięcia dokonane w przeszłości dużą wartość i znaczenie w dzisiejszych czasach.Można powiedzieć, że bez nich nie istaniało by nic, co tworzymy dzisiaj.
Najważniejszym dowodem, dla którego warto ineteresować się dokonianiami naszych przodków, jest poznawanie ich wiedzy. Najlepszym przykładem na potwierdzenie postawionej przeze mnie tezy wydają mi sie odkrycia starożytnych mędrców. Twierdzenie Pitagorasa albo odkrycie Talesa- wzory matematyczne, których uczymy się w szkole. Wynalazek Gutenberga- druk. Bez niego nie mielibyśmy książek i kolorowych czasopism, nie istniałyby papierowe ulotki, reklamyi plakaty.
Nalezałoby pamiętać o dziejach poprzednich pokoleń. Interesując się historiż moiżemi poznawać wierzenia i obyczaje naszych przodków, z którymi sami możemy wiele czerpać. Warto znać nie które fakty historyczne, by zaspokoić naszą typową ludzką ciekawość.
Trzeba poznawać dorobek kulturowy innych społeczeństw. POznawać sztukę, gdyż niesie ona jednoczśnie dla nas jakiśprzekaz: mądrość i swoje piękno. Należy również poznwać obyczaje naszych pradziadów, by mów je do dziś powielać. Poza tym osiągnięcia kulturalne- podobnie jak odkrycia- mogą dla nas być wzorem i natchnieniem.
Współcześni pisarze często nawiązują do antycznych dzieł, architekci i rzeźbiarze wzorują się na starożytnym rzemiośle, a malarze korzystają z technik wynalezionych przez innych.
Na zakończenie, wracając dop ytanie postawionego w temacie, udzielam jednoznacznej odpowiedzi "tak". Powienniśmy interesować się osiągnięciami i poznawać dorobek naszych przodków. Poznając zdobytą przez nich wiedzę, możemy ją pogłebić i rozwijać. Poznawając dzieje poprzednich pokoleń, ich zwyczaje i codzienność, sprawy, którymi się zajmowali- nieraz potajemnie śmiejemy się z nich, bo ich zycue wydaje nam się nieco zabawne. Zpominamy jednak, że to właśnie nasi przodkowie dokonali osiągnięć, z których my dzisiaj czerpiemy.

P.S dostałam za tę prace 5.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata