profil

Stosunki polsko-niemieckie za pierwszych Piastow: Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

poleca 85% 176 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Mieszko I Bolesław Chrobry bitwa pod Cedynią

Państwo polskie było odgraniczone od terytorium Rzeszy innymi plemionami:
- związkiem Wieleckim
- Łużyczanami, plemionami Serbskimi

Dopiero w ok. 990, gdy Mieszko zdobył Śląsk i przyłączył go do Polski, zaczęliśmy graniczyć z Cesarstwem. Na terenach między Łabą a Odrą krzyżowały się strefy wpływów pol-niem.

955 - Otton I i Margrabia Geron zadali klęskę Obodrzywcom. Wówczas rozpoczęła się walka o wpływy na Pomorzu zachodnim à Mieszko próbował uzależnić wieletów.

Ok. 963 - 2 porażki ze związkiem wieleckim à próby porozumienia się z Niemcami à zapada decyzja o przyjęciu chrześcijaństwa (wzrost pozycji w stosunkach z Cesarstwem.

Mieszko zobowiązał się do płacenia trybutu „aż po rzekę Wartę”
Mieszko został przyjacielem Cesarza à wzrost znaczenia Mieszka na dworze cesarskim.
Wzrastało niezadowolenie wśród margrabiów à próbowali sparaliżować polskie działania na Pomorzu à wyprawy wojenne.

972 è bitwa pod Cedynią, z margrabim Hodonem à opanowano Pomorze po Wolin i Kołobrzeg.
Mieszko ingerował w sprawy wewnętrzne Cesarstwa. Po śmierci Ottona I przeciwstawił się wyborowi Ottona II, a poparł Henryka Kłótnika. Po objęciu władzy przez Ottona II w 979 wyprawił się on na ziemie polskie, jednak wyprawa ta nie przyniosła żadnych efektów.

W Polsce podjęto decyzje o ślubie z córką Teodoryka - Odą.
Po śmierci Ottona II Mieszko poparł Henryka Kłótnika. Władzę jednak objął małoletni Otton III, regentką miała zostać jego matka Teofano.
Mieszko początkowo popierał Kłótnika, ale później udzielił poparcia Ottonowi III. Po śmierci Teofano regentką została babcia Ottona III - zaczął panować samodzielnie w roku 996.

Polityka niemiecka wobec Polski była dobra, stosunki pokojowe. Otton III chciał stanąć na czele całego chrześcijaństwa zachodniego. Bolesław Chrobry miał odegrać znaczą rolę w tym planie.

Do bliskiego spotkania doszło w 1000 r.:
- Otton III podarował Bolesławowi replikę włóczni św. Maurycego i diadem.
à oznaczało to, że Otton uznał niezależność Polski.
à Polska wchodzi do Cesarstwa jako wolne, suwerenne państwo
- założono arcybiskupstwo w Gnieźnie
- założono 3 biskupstwa: Kraków, Wrocław, Kołobrzeg
Ungar (biskup poznański), nie chciał podporządkować się arcybiskupstwu w Gnieźnie
à Poznańskie podlega Rzymowi

Chrobry odprowadził Ottona III aż do Akwizgranu. Otton III zmarł w 1002r. è plan nie zrealizowany. Pojawiają się głosy sprzeciwu w związku z polityką wschodnią, 2 opcje polityczne:
1. kontynuacja polityki Ottona III
2. Henryk II chce ekspansji na wschód

Wojny polsko-niemieckie

Chrobry znał sytuacje na dworze à postanawia wykonać przeciwuderzenie.
Powołując się na niejasne związki z zamordowanym władcą Miśni (Eklechardem) à zajął Łużyce, Miśnie.

Kolejnym celem były Czechy, gdzie toczyła się walka o tron między Bolesławem Rudym (popierany przez Bolesława) i Jaromirem (popierany przez Cesarstwo). Król niemiecki walczył z opozycją, dlatego Bolesław Rudy mógł objąć rządy w Czechach. Jego panowanie nie podobało się ludności, został wygnany à przyjechał do Polski, gdzie został na rozkaz Bolesława Chrobrego oślepiony. Książe polski sam przejmuje rządy w Czechach. Henryk II żądał hołdu z Czech (nie był wstanie sam pokonać Bolesława). Henryk II rozprawił się wkrótce z opozycją.
Bunt w Czechach à Chrobry został usunięty z Czech à władze przejął Jaromir.
Nie rozwiązało to konfliktu, ale go pogorszyło.
WALKA O MILSKO I ŁUŻYCE è 3 ETAPY:
1. 1004 - 1005
niemieckie uderzenie na Łużyce à zajęcie Budziszyna. Wojska Henryka połączyły się z wojskiem Jaromira i Bawarskim àmarsz na Poznań
Bolesław stosował walkę podjazdową. Wojska Henryka podeszły pod Poznań, ale nie mogły kontynuować zbyt długo oblężenia à podpisano pokój poznański.

2. 1007 - 1013
Bolesław zaatakował i zdobył Łużyce i Milsko z Budziszynem. Henryk w 1009 wyprawił się na Polskę, ale wyprawa zakończyła się fiaskiem.
1010 à nowa wyprawa, dotarł do Odry, nie mógł się przeprawić i zawrócił.
Chrobry rozwijał akcje dyplomatyczną à zjazd w Merserburgu 1013 r.
- podpisano układ pokojowy
- Chrobry lennikiem z ziem Milska i Łużyc
- Zobowiązany był dostarczyć- żołnierzy do wyprawy na Rzym
- Henryk II miał go wesprzeć- w wyprawie na Kijów

1014 à wyprawa na Rzym, Chrobry nie udzielił pomocy, po skończonej wyprawie Henryk II postanawia zaatakować Polskę.

3. 1015 - 1018
2 rzuty wojsk:
- jedna forsuje Odrę pod Krosnem
- druga kieruje się na PL z północy
Bolesław nie chciał pozwolić na połączenie sił, rozbił armie północną.
1017 - atak na Głogów, w efekcie jego oblężenie (3 tygodnie, bez efektów à odwrót na Czechy.
1018 à Chrobry podjął inicjatywę pokojową è pokój w Budziszynie
- Milsko i Łużyce w ręku Chrobrego
- Odpadły Morawy i Słowacja

Po wojnie z Niemcami wyprawiono się na Kijów è przyłączono grody Czerwieńskie
1024 - umarli Henryk II i papież (byli oponentami Bolesława Chrobrego)
Na Wielkanoc 1025 Bolesław koronował się na Króla Polski, w czerwcu zmarł.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata