profil

Krążenie i odporność - ściaga

poleca 85% 145 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Krew składa się z części zwanej osoczem które stanowi 55% objętości krwi i z elementów komórkowych stan. 45% objet. krwi .elem. komórkowe to : erytrocyty (krwinki czerwone) , trombocyty (płytki krwi), 5 typów leukocytów : Granulocyty(60%) :kwasochłonne (eozynofile) zasadochłonne (bazofile) obojętnochłonne (neutrofile). Agranulocyty: limfocyty monocyty. Funkcja osocza to transport sobst. Odżywczych jonów , enzymów hormonów, zbędnych metabolitów i utrzymywanie właściwego pH i ciśnienia osmotycznego krwi . Surowica to osocze zawierające dużą ilość przeciwciał . Erytrocyty transportują gazy oddechowe dzięki – hemoglobinie – Hb – składa się z części białkowej i barwnikowej – „Hem”. w jednej cząsteczce Hb są 4 układy hemowe 1 układ hemowy wiąże 1 cząsteczkę tlenu czyli 1cząst. Hb wiąże 4cząst. Tlenu .Hb4 + 4 02 « HbO8 . Miażdżyca przewlekła choroba tętnic objawia się powstawaniem złogów na śródbłonku tętnic ze związków lipidowych – cholesterolu , powodujące grubienie ścian i utratę elastyczności w konsekwencji zamkniecie światła tętnicy . Najczęściej atakuje : aortę (tętniak) , tętnice nóg (zgorzel) tętnice mózgowe (udar) tętnice wieńcowe (zawał se) Profilaktyka zawału serca : leki przeciw –dusznicowe i zakrzepowe , operacyjnie : by passy ominiecie zniszczonej tętnicy , angioplastyka wprowadzenie balonika . Układ limfatyczny (chłonny) (pełni funkcje transportowe) –otwarty zbud. z naczyń limfatycznych (zbud z włosowatych naczyń limf. Żył i przwedów limf.) i narządów limf. (węzły i grudki chłonne , migdałki ,śledziona i grasica). Limfa jest przefiltrowanym płynem tkankowym zamkniętym w syst. Naczyń limf. Skład podobny do osocza tyle ze limfa ma mniej białek i związkow wielocząsteczkowych. Płyn tkankowy – ciecz znajdująca się pomiędzy komórkami ciała jego nadmiar zostaje przefiltrowany i tworzy limfę. Odporność . Cechy drobnoustrojów : - inwazyjność (zdolność wnikania do organizmów) ,- patogenność (wywoływanie skutków chorobowych).Odpowiedz immunologiczna > odporność
Odporność nieswoista (wrodzona bez kontaktu z drobn.) ; Morfologiczna :skóra, nabłonek migawkowy, śluz ; Fizjologiczna : kwasy tłuszczowe , niskie pH soku żołąd-
kowego ,lizozym w ślinie łzach i spermie ,naturalna flora bakteryjna , przewód pokarmowy. Odp. Swoista : odp. Humoralna (immunol. Fagocyty(białe ciałka krwi) : neutrofile (bakterie) ,makrofagi (bakterie wirusy pierwot-niaki) ,komórki NK (killer wirusy)
Typy odporności swoistej
Odporność Indukowana naturalnie Indukowana sztucznie
czynna Przebyte zakażenia lub choroby Uodpornienie przez sczepieni
bierna Przeciwciała matki przedostające się do krwi dziecka Surowice odpornościowe (prz-eciwtężcowa , przeciwjadowa)
Szczepionki to oczyszczone zawiesiny zabitych lub unieszkodliwionych drobnoustrojów . Warunki : nie mogą wywoływać objawów chorobowych , po ich zastosowaniu odp. Powinna być przez kilka lat , trwałe , praktyczne . Antygenami są substancje które po kontak-cie z komórkami układu odp. Wywołują specjalną odpowiedz immun. Heptany cechują się tylko antygeno-wością Cechy antygenów : immunogenność (zdolność wywołania odpowiedzi organizmu ; antygenowość (swoi-stość reagowania z przeciwciałem lub aktywną komórką Podział antygenów : autoantygeny ,izoantygeny ,alloant. Heteroantygeny. Antygeny zgodności tkankowej są odp-owiedzialne za odrzucanie przeszczepów (HLA) inaczej to antygeny transplantacyjne , kodowane są przez skupisko genów w 6 chromosomie>(głowny kompleks zgodności tkankowej MHC) Antygeny HLA są to specyficzne struktury zlokalizowane na powierzchni każdej komórki . Przeciwciała – białka zwane inaczej immunoglobulinami wytwarzanymi przez limfocyty B i komórki plazmatyczne . Podział tych białek: IgG 75% (pow-staje we wturnej reakcji immun.) IgA 20% (wyst. W mleku ślinie pełni barierę obrony immunol. W błonach śluzowych dróg oddechowych i moczopłciowych) IgM 10% (wyst w pierwotnej odp. Immunol.) IgD (wyst. Na powierzchni limfoc. B stanowią receptor dla antygenów) IgE (wyst. W surowicy i na pow. Bazofili bierze udział w reakcjach alergicznych ). Dojrzewanie limfocytów T i B oba typy komórek powstają w szpiku kostnym. Limfocyty te po opuszczeniu szpiku dostaja się do krwiobiegu a stamtąd do grasicy . Limfocyty T w grasicy ulegają podziałom wytwarzane są na ich powierzchni antygeny zróżnicowania i uczą się tolerancji immunol. Typy limf. T : Th(helper) Tc(cytotoksyczne) Ts(supresorowe) Limf. B dojzewają w szpiku kostnym wytwarzane są na ich pow. IgM i receptory dla antygenów , niszczone są też limf . b które reagują z własnymi komórkami . Limf. B po opusz-czeniu szpiku krążą we krwi i limfie . Odpowiedź . W większości przypadków odpowiedź humoralna i komórkowa przebiega równocześnie pierwsza faza jest taka sama dla obu polega na rozpoznaniu ,przetworzeniu i prezentacji antygenów przez fagocyty limfocytom Th. Odpowiedź humoralna – limfocyty Th wytwarzają cytokiny które pobudzają limfocyty B do produkcji przeciwciał które neutralizują i niszczą ilość lmf. B pozostaje w organizmie jako kom. Pamieci immun Odpowiedź komórkowa (uczestniczy w zakażeniach wirusowych i zwalczaniu nowotworów) – limfoc. Th pobudzają limf. Tc do aktywności polega to na tym że limf. Tc rozpoznają zainfekowaną komórke która na pow. Posiada obce antygeny łączy się z tą komórką uwalnia cytotoksyczne białka i niszczy w ten sposób tę komórkę. Alergeny to czynniki które u osób zdrowych nie wywołują reakcji uczuleniowej .uosób uczulonych (alergików) powodują wytwarzanie dużej ilości igE które z kolei pobudzają białe krwinki głównie monocyty i bazofile do odpowiedzi immunol. Leczenie alergii polega na podawaniu środków hamujących odpowiedz immun. Drogi szerzenia się wirusa HIV: seksualna(homo i hetero seksualna), wertykalna (wewn.maciczna okołoporodowa ), poprzez transplantacje i sztuczne zapłodnienie. Objawy choroby : po zakażeniu przez 3-6 tyg. Wyst. Objawy przypom. Mononuklozę (wysoka goraczka biegunki grudkowe wysypki na twarzy tułowiu stopach i kończynach. AIDS atakuje limfocyty Th . Grupy krwi . U człowieka jest 14 układów grupowych krwi najwieksze znaczenie mają Układ AB0 i Rh . AB0 wyznaczany jest przez 2 antygeny: A i B które wys. Na pow. Erytrocytów.
Grupa krwi A B 0 AB
antygen A B --- A,B
przeciwciało Anty B Anty A AntyA,B ---
Antygeny A i B kodowane są przez 3 geny znajd. Się na hromosomie 9 to geny I A, I B – dominujące i – recesywny G. K. A wyznaczana jest przez genotyp : I A i , I A I A G.k. B w. J.p.g.: I B i , I B I B. G.k. AB w. J.p.g.: I A I B. G.k. 0 w. J.p.g.: i i . Aglutynacja łączenie sklejanie antygenów przez specyficzne dla nich przeciwciała. Układ Rh wyznaczany jest przez 45 antygenów najważniejszy z nich jest D- czynnik Rh . Kodowany jest on przez dominujący gen D znajdujący się na 1 chromosomie . Gen d jest recesywny . G.k. Rh(+)w.j.p.g.: DD, Dd Rh(-) : dd . Konflikt serologiczny wystepuje wówczas kiedy matka ma grupe krwi Rh(-) a dziecko odziedziczy po ojcu grupe Rh(+) .Wirion – pojedyncza kompletna cząstka wirusa składająca się z DNA lub RNA i otoczki białkowej. Patogeny czynniki chorobotwórcze. Nukleoid obszar w którym znajduje się nić DNA. Bakteriofagi wirusy żyjące w bakteriach. Bakterie. Wielkość bakterii waha się od 0,15 μm do kilkudziesięciu μm.Wyróżniamy kształty : a) ziarenkowce (dwoinki paciorkowce gronko- wce pakietowce ) b) cylindryczne (pałeczki laseczki maczugowce prądki nitkowate ) c) spiralne (przecinkowce spiralne krętki). Budowa bakterii; - strukt-ury powierzchniowe : rzęski (narząd ruchu) otoczka (funkcja ochronna) ściana komórkowa (je budowa różnicuje bakterie na Gram (+) i Gram (-)) błona plazmatyczna , - cytoplazma : mezosom (odpowiednik mitohondrium) rybosomy (miejsce syntezy białek) substancje zapasowe , - nukleoid (odpowiednik jądra). Podział bakterii ze względu na sposób odżywiania się :
Bakterie : >heterotroficzne (cudzożywne) : saprofity (roztocza, odżywiają się obumarłymi szczątkami innych organizmów), symbionty (np. bakterie azotowe), pasożyty (pobierają pokarm z żywych organizmów), >ektotroficzne ; chomosyntezujące , fotosyntezujące : beztlenowe (zielone i purpurowe ) , tlenowe (zielone i purpurowe )

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata