profil

Społeczeństwo polskie i jego problemy.

poleca 85% 339 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

*Nasilenie zjawisk patologicznych związane z przemianami ustrojowymi
*Wiecej mieszkańców miast (2002 - 61,7%) niz wsi.
*Na 100mężczyzn - 106 kobiet a w miastach 110, wśród ludnosci powyzej 65r.z na 100m. - 164k., a w wieku 80lat i wiecej -241 kobiet
*Więcej chłopców niż dziewcząt wśród najmłodszych, od7 do 14 na 100 chł.- 95 dz. - negatywny przyrost naturalny w przyszłości
*Starzenie sie społeczeństwa, spadek ludnosci w wieku przedprodukcyjnym (dzieci,młodziezy), rośnie liczba ludnosci w wieku poprodukcyjnym (emeryci) i produkcyjnym.
* niski poziom wykształcenia społeczeństwa

PROBLEM UBÓSTWA I BEZROBOCIA , PRZYCZYNY
* nie oficjelnie dotyczy 30% naszego społ.
*zjawisko ubóstwa, becdomności i bezrobocia są ze sobą ściśle powiązane.
* bezrobocie jest uznawane za konieczny element gosp. wolnorynkowej, jesli przekracza 3-5% to stanowi poważne zagrożenie dla społ.
* bezrobocie - masywnosc, dotyczy ok 3 mil.osób / bez ukrywanego na wsi - jesli 4osobowa rodzina prowadzi gosp.rol. a wynika ze wystarczy tylko 2 to pozostałe 2 osoby to bezrobotne
* podobna sytuacja w gospodarce socjalistycznej, realizacja polityki pełnego ztrudnienia sprawiła ez prace 1robotnika wykonywało np. 3.
* poziom bezrobocia zależny od płci, wieku i wykształcenia ( 2002 - kobiety 20,6, męzczyzni 19% bez pracy) wiek 15-16 (50,2%), 20-24 (42%), wykształcenie -małe szanse bez przygotowania zawodowego i o niskim poz.wykształcenia, najnizszy poziom bezrobocia u osób z wyższym wykształceniem, najniższe bezrobocie na mazowszu i małopolsce (13,8)a najwyższy woj.warmińsko-mazurskie (28,9%)
Przyczyny : recesja gospodarcza , zwolnienia z pracy, niekorzysta struktura gospodarki (obicie poprzed.syst.ustorjowego), nadmierne rozbudowany przemysł ciężki (hutnictwo) i słabo rozwiniety przemysł lekki oraz usługi - bezrobocie strukturalne, postep naukowo-techn. - zastopienie maszynami, niskie kfalifikacje pracowników
RECESJA - cofanie sie, faza kryzysu w cyklu rozwojowym gospodarki

SPOSOBY ZWALCZANIA PROBLEMU UBÓSTWA I BEZROBOCIA
* funkcjonowanie - system opieki społecznej - system ten opiera sie na działalnosci takich placówek, jak gminne i miejskie ośrodki opieki społ, powiatowe centra pomocy rodzinie oraz centra pomocy społ. Zajmuja sie oceną problemu ubóstwa, bezdomnosci, patologi społ. na swoim terenie oraz organizowaniem pomocy najbardziej potrzebującym (zapomogi,żywnosc, odziez). Organizacje pomocne bezdomnym oraz ludziom w trudnej sytuacji mater. - MONAR Marka Kotańskiego (2002 smierc), organizuje noclegi i dozywianie bezdomnych oraz zaopatruje ich w odziez i podstawowe leki. Pomoc Centrum medycznego na nieodpłatną opieke lekarską osobą biednym oraz pozbawionym świadczeń społ. Fundacja dzieło Odbudowy Miłości DOM 1991 org.charytatywna, akcja Zbudujemy most miłości - pomoc dzieciom z terenów dotknietych bezrobociem

PROGRAMY ZWALCZANIA BEZROBOCIA
Program aktywny - roboty publiczne, pozyczki na tworzenie małych przedsiębiorstw.
Program Pasywny - zasiłki, świadczenia przedemerytalne oraz wczesniejsze emerytury finansowe przez Zakład Ubezpieczen Społ.
SPOSÓB NA ROZWIĄZANIE PROBLEMU BEZROBOCIA : pobudzenie wzrostu gospodarczego

PROBLEMY PATOLOGI SPOŁECZNYCH.
Patologia społeczna zwana równiez społ.dezorganizacją lub zachowaniami dewiacyjnymi, oznacza stan zakłócenia równowagi społ,czego przejawem jest osłabienie więzi społ, utrudnienia w relacji pewnych wartości i potrzeb, zachowanie systemu norm oraz nieskutecznosci kontroli społ.
Patologie społeczne np. sciaganie, jezdzenie na gape, pijaństwo i alkoholizm - przyczyna dezorganizacji rodziny, przestępczoćś, prostytucja, samobójstwa, handel ludzmi,narokomania
Przyczyny powstania zjawisk patologicznych :uwarunkowania genetyczne, uwarunkowania środowiskowe, nierówny dostęp do dóbr materialnych, wzrost przestępczości nieletnich, zdemoralizowana młodzież - sprzeczne z syst.wartosci i norm moralno-obyczaj., prostytucja nieletnich

SPOSOBY ZWALCZANIA PATOLOGI SPOŁECZNYCH
profilaktyka - ogół środków zapobiegających czemuś.
działanie ustaw : przeciwdziałanie narkomanii, wychowanie w trzeźwości, ograniczenia w reklamowania alkoholi i papierosów, ipokazywania scen drastycznych AKCJA "bo zupa była za słona"

INSTYTUCJE PAŃS. W WALCE Z UZALEZN.: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Stacje sanitarno-epidemiologiczne Sanepid - akcja antynikotynowa, MONAR ( młodziez.ruch.na.rzecz.przeciwdziałania.narkomanii), POwrót z U towarzystwo rodzin i przyjaciół dzieci uzaleznionych, towarzystwo zapobiegania patolog.społ., KARAN (stowarzyszenie Katolickie ruch antynarkotyczny), fundacja rozw.profilaktyki i terapii problemów alkoh., LA Strada - fundacja przeciwko handlowi kobietami,

RESOCJALIZACJA - oddziaływanie na osobnika źle przystosowanego do zycia społ.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata