profil

Czy problematyka "Antygony" jest nadal aktualna.

poleca 87% 104 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Aleksander Fredro Juliusz Słowacki

Czy problematyka Antygony jest nadal aktualna? Uważam, że tak. Postaram się uzasadnić swoją opinię w tej sprawie poprzez przedstawienie odpowiednich argumentów.

Dramat ten opisuje konflikt serca i rozumu, podejmuje kwestię buntu jednostki wobec prawa. Uświadamia nam istnienie prawa oficjalnego, ustanowionego przez państwo oraz prawa ludzkiego, niespisanego, które podświadomie zna każdy z nas. Te elementy są obecne w naszym życiu po dziś dzien.

Podobne przykłady możemy znaleźć w innych dziełach literackich np. w „Ślubach panieńskich” Aleksandra Fredry lub w „Balladynie” Juliusza Słowackiego.

W życiu również zdarzają się sytuacje, które ukazują nierówną walkę. Moim zdaniem, trafnym przykładem jest walka kobiet, uznających aborcję przeciw prawu, jakie panuje w naszym państwie.

W „Antygonie” można również zauważyć, iż konflikt opisywany przez Sofoklesa jest konfliktem tragicznym- żadne z rozwiązań nie jest zupełnie trafne i sprawiedliwe.

Wiemy, że nawet we współczesnej rzeczywistości takie sytuacje zdarzają się bardzo często. Dobrym przykładem sytuacji bez wyjścia jest związek dwojga ludzi, w którym występuje miłość platoniczna. Jeśli osoba, która nie czuje nic do swojego partnera pozostanie z nim, nadal będzie go raniła. Jeśli zaś zakończy tę znajomość, również zrani druga osobę. W tym przypadku istnieje tzw. Mniejsze i większe zło, lecz mimo wszystko ta sytuacja nie zakończy się w pełni szczęśliwie.

Kolejnym przykładem sytuacji bez wyjścia jest zagrożona ciąża. Przy porodzie lekarz musi wybrać miedzy życiem matki, a dziecka. Niezależnie od dokonanego wyboru, jedna osoba będzie musiała umrzeć.

Po przedstawionej argumentacji nadal uważam, że problematyka opisywanego przeze mnie dzieła jest ciągle aktualna.


Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury