profil

Daty - XVII wiek

poleca 83% 942 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1598 - detronizacja Zygmunta III Wazy z tronu Szw.

1600 - włączenie Szw. Inflant(Estonia) do Rz.

1603 – unia personalna Anglii i Szkocji

1604 – I dymitriada

1605 – bitwa pod Kircholmem; wygrana Chodkiewicza ze Szwedami

1605 – śmierć kanclerza Zamoyskiego

1607 – bitwa pod Guzowem, rozbicie rokoszan przez wojska król.

1607 - II dymitriada

1610 – bitwa pod Kłuszynem, Żółkiewicz rozgromił Rosjan i Szwedów

1610 – śmierć Henryka IV

1613 – Michał Romanow carem Rosji

1618 (23.5) – defenstracja praska; rebalia szlachty w czechach

1618 – połączenie władztwa w Brandenburgii i Prusach Książęcych

1618-1648-wojna trzydziestoletnia

1619 – rozejm polsko-rosyjski w Dywilinie(ziemie smoleńska, czernihowska, siewierska)Rz.

1619 – pierwsza odsiecz Wiedeńska

1620 (8.11) – bitwa pod Białą Górą, przegrana czech

1620 – bitwa pod Cecorą; przegrana Polski w starciu z Turkami

1621 – Szwedzi zajmują Rygę (docierają do Dźwiny)

1622 – rozejm w Mittawie, Sprawa Kurlandii i Inflant

1622-1629 – duński okres wojny 30

1624 – kardynał de Richelieu przerywa walkę o władzę –Francja

1626 – atak Szwecji na prusy książęce i królewskie

1627 - zw. Floty pol. pod Oliwą

1629 – pokój polsko-szwedzki w Starym Targu

1629 – edykt łaski dla kalwinistów

1629 – rezolucja w Anglii; zakaz nakładania podatków przez króla

1630 (7) – desant Gustawa Adolfa , zajęcie pom. Zach.

1630 – dymisja Wallensteina z naczelnago wodza

1630-1635 – szwedzki okres wojny 30

1631/32 – zajęcie przez Gustawa Adolfa Czech i Bawarii

1632 (16.11) – bitwa pod Lutzen w Saksonii (śmierć króla szwecji)

1632 – atak Rosji na polski Smoleńsk;

1632 – śmierć Gustawa Adolfa

1634 – pokój wieczysty w Polanowie (polsko-rosyjski)

1635 – pokój Szwecji i Ligi Katolickiej

1635 – 20-letni rozejm w Sztumskiej Wsi (polsko-szwedzki)

1635-1648 – francuski okres wojny 30

1638 – bunt przeciw tyranii królewskiej w Szkocji

1640 – zwołanie 2 kolejnych parlamentów w Anglii

1640-1649 – wojna domowa w Anglii

1642 – Karol I opuszcza Londyn, wojna z parlamentem

1643-1715 – panowanie Ludwika XIV

1645 – Karol I przegrywa z Cromwellen pod Naseby

1648 – powstanie na Ukrainie (Sicz)

1648 (24.10) – pokój westfalski (kończy wojnę 30)

1648 (1-10) – wygrana Kozaków pod Żółtymi Wodami, Korsuniem

1648-1653 – fronda, powstanie we Fr. Przeciw władzy absolutnej

1649 (30.1) – stracenie Karola I

1649 (3) – kapitulacja parlamentu Paryskiego wobec dworu

1649 (19.5) – Anglia republiką

1651 – uchwalenie aktu nawigacyjnego

1651 (30.6) – bitwa pod Beresteczkiem, wygrana Polaków

1652 (2.6)– klęska wojsk polskich pod Batohem

1652 – zerwanie sejmu przez W.Sicińskiego - veto

1654 – ugoda w Perejasławiu; wcielenie części Ukrainy do Rosji

1653-1658 – Cromwell protektorem Anglii

1655 – Rosjanie zajmują Smoleńsk, Wilno, Grodno

1655 – wkroczenie Szwecji do Polski (Potop)

1655 (31.12) – konfederacja przeciw Szwedom w Tyszowcach

1655 – bitwa pod Kołem (pol-szwedzka)

1655 - ugoda w Kiejdanach

1657 – traktaty w Welawie i Bydgoszczy (z Brandenburgią)

1658 – ugoda polsko-kozacka w Hadziaczu(kijow., bracław., czernihow.)Księstwo Pruski

1658 – wygrana Francji w wojnie z Hiszpanią

1658 – konstytucja o wygnaniu arian

1659 – przywrócenie monarchii stuartowskiej w Anglii

1660 – Karol II na tronie Anglii

1660 (3.5) – traktat pokojowy polsko-szwedzki; koniec Potopu

1660 – powtórny atak rosyjski na Ukrainę

1661 – zlikwidowanie stanowiska 1 ministra we Francji

1666 – bitwa pod Mątwami; woj. Król. Pokonane przez rokoszan

1667 – rozejm polsko-rosyjski w Andruszowie

1668 – abdykacja Jana Kazimierza; wyjazd do Francji

1672 – atak Turcji na RP, zajęcie Kamieńca Podolskiego

1673 – bitwa pod Chocimiem, wygrana Polski w starciu z turkami

1679 – zakaz aresztowania bez pis. nakazu sądowego

1683 (9) – 2 odsiecz Wiednia

1685 – uchylenie edyktu nantejskiego we Francji

1686 – powstanie opozycji antyfrancuskiej

1686 – pokój z Rosją (pokój Grzymułtowskiego)

1688 – sławetna rewolucja w Anglii; ucieczka Jakuba II

1689 – ustawa o prawach

1699 – pokój w Karłowicach; (polsko-turecki)

1701 – ustawa o następstwie tronu

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (9) Brak komentarzy
24.5.2011 (10:38)

dzieki za te daty nie lubie histy wiec dzieki
nara trzymajcie sie wszyscy xd

10.5.2011 (16:57)

a gdzie jest sobieski???

18.2.2007 (12:43)

Jesteś świetny/a wielkie dzięki

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 3 minuty