profil

Przesyłanie wiadomości

poleca 84% 1106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Temat ośrodkowy: „Przesyłanie wiadomości”

2.Temat dnia: „Gołąb pocztowy”

3.Zapis w dzienniku: Słuchanie wzorowego czytania utworu pt.: „Goniec z północy”. Wyszukiwanie fragmentów tekstu na określony temat. Wyrazy z „ó” wymiennym i niewymiennym. Dawne i współczesne sposoby przesyłania korespondencji. Gołąb- budowa ciała i tryb życia. Pisanie listu od pani Zimy. Dodawanie i odejmowanie liczb typu: 36+13, 75-24.

4.Cel ogólny: wdrażanie dziecka w pojęcia związane z pocztą, kształtowanie w dziecku wyrażania własnego zdania.

5.Cele operacyjne: Uczeń po zajęciach:
respektuje zasady zabaw zespołowych
układa wypowiedzi w formie listu
zna regułę z „ó” wymiennym i niewymiennym
wie, jak wygląda gołąb, jaka jest jego budowa i tryb życia
potrafi odejmować i dodawać liczby w zakresie 100


6.Czas zajęć: 2,5h

7.Metody: -podająca- rozmowa
-problemowa- analiza, synteza
-ćwiczenia z kartami pracy

8.Formy: - praca binarna
praca grupowa
praca indywidualna

9.Środki dydaktyczne i aranżacja sali: kartki z szyfrem, rysunek gołębia, dyskietka z pokazem gołębi, karty pracy- 18,19, karta matematyczna-11, podręcznik- str.24, punkty za aktywność, karty ewaluacyjne.

10.Przebieg zajęć:

a) część wstępna
-przywitanie się iskierką- każde dziecko po kolei w ciszy przekazuje wiadomość uściskiem ręki
-pląs- czy wiesz, jak działa nasza poczta...tak jest znaczek, tak chodzi listonosz- każde dziecko po kolei wymyśla coś o poczcie
-odszyfrowanie wiadomości przez uczniów ( hasło: przesyłanie wiadomości, gołąb pocztowy)

b) część właściwa
1.Wzorowe czytanie opowiadania przez nauczyciela (podręcznik str.24-25).
2.Analiza tekstu, odpowiadanie na pytania z wyszukaniem potwierdzeń fragmentami tekstu, wyjaśnienie tytułu.
Co oznacza tytuł opowiadania?
W jaki sposób tata z Michałem zaopiekowali się ogłuszonym gołębiem?
Dlaczego chłopiec wyobraził sobie, że list przenoszony przez gołębia napisała Pani Zima?
Co mogło być w liście do Pani Zimy?
Skąd przyleciał gołąb?
Gdzie poleciał dalej gołąb pocztowy?
3.Czytanie indywidualne głośne przez uczniów.
4.Drama- scenka z przedstawieniem trasy gołębia pocztowego.
5.Ustalenie trasy wędrówki gołębia (karta pracy 18- ćw.1).
6.Wspólne układanie i zapis w karcie pracy listu od Zimy (karta pracy 18, ćw.2).
7.Badanie reguł pisowni wyrazów z „ó” wymiennym i niewymiennym- zapis w zeszycie w postaci tabelki.
8.Wyjaśnienie dawnych i współczesnych sposobów przesyłania korespondencji (podręcznik, str.26-27).
9.Budowa ciała i tryb życia gołębia- omówienie trybu życia i pokaz slajdów w komputerze (karta pracy 19, ćw.1,3).
10.Tworzenie rodziny wyrazu „gołąb” (karta pracy 19, ćw.2), ustne układanie zdań z wybranymi wyrazami.
11.Ćwiczenia z matematyki na dodawanie i odejmowanie w zakresie 100 (karta matematyczna 11).
12.Praca domowa- nauczyć się czytać,ułożyć i zapisać zdanie z wyrazami z „ó”.

c)część końcowa- podsumowanie zajęć- pytania od nauczyciela (jakie znamy sposoby przesyłania wiadomości,z czego składa sie gołąb, czym zajmuje się gołąb pocztowy) , karta ewaluacyjna.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty