profil

Początki cywilizacji przemysłowej w Polsce.

poleca 85% 203 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów

POCZTKI CYWILIZACJI PRZEMYSŁOWEJ NA ZIEMIACH
<BR> POLSKICH JULIUSZ ŁUKASIEWICZ
<BR>
<BR>
<BR>W Polsce przez wiele stuleci zasadniczy problem sprowadzał się do tego,by móc przeżyć do następnego roku.Jeszcze w połowie XIXw. zdecydowana większoć Polaków stale musiała bronić się przed mierci spowodowan głodem lub długim niedożywianiem.We wsiach zachodniej Galicji dochodziło nawet do udokumentowanych przypadków kanibalizmu.Wysokoć plonów była najważniejszym czynnikiem kształtowania poziomu stopy zyciowej.
<BR>W drugiej połowie XIXw. nastpiło pełne przeobrażenie stosunków społecz-
<BR>-nych i ekonomicznych we wsi we wszystkich zaborach.W latach 20-tych wydano edykty i postanowienia,które umożliwiły uwłaszczenie chłopów w
<BR>Prusach.Do 1850r. na terenach Wielkopolski i Pomorza wschodniego objęło
<BR>ono tylko częć gospodarstwo,natomiast Wiosna Ludów bardzo przyspie-
<BR>-szyła ten proces na całych ziemiach Polskich.
<BR>Bardzo rezultatem zmian w układzie stosunków własnociowych na wsi było
<BR>wytworzenie się znacznego potencjału wolnej siły roboczej,która mogła być
<BR>wykorzystana poza rolnictwem.Przemysł uzyskał więc dwa podstawowe
<BR>warunki rozwoju: stale rosncy wewnętrzny rynek zbytu i tani siłę robocz.
<BR>Nowoczesny przemysł,oparty na nowej technice produkcji,pojawił się na
<BR>ziemiach polskich już w pierwszej połowie XIXw.Opracowano nowe techniki
<BR>produkcji surówki żelaza np.ogromne piece koksownicze.Rozwija się Górny
<BR>lsk równiez z powodu pojawienia się konwentora bessemerowskiego,który
<BR>umożliwia produkcję stali.
<BR>W Królestwie Polskim wielki przemysł skoncentrował się na niewielkiej jego
<BR>częci.Najważniejszym i największym był łudzki okręg przemysłowy,gdzie
<BR>rozwijała się produkcja tkanin bawełnianych.Drugim co do wielkoci okręgiem była Warszawa.W niej i na obrzeżach znajdowały sie zarówno
<BR>huty,fabryki narzędzi,jak i wiele innych włczajc tkactwo i browarnictwo.
<BR>Rozwija się hutnictwo żelaza,co powoduje duze zwiększenie wydobycia
<BR>węgla,który jest potrzebny do maszyn parowych.
<BR>Duże znaczenie miało wydobycie ropy naftowej,w czym na czele całej
<BR>Europy stała Galicja.Niestety trwało to przez krótki czas z powodu szybkiego
<BR>wyczerpania się złóż.
<BR>Pojawia się energia elektryczna.Na pocztku pochodzca z małych elektro-
<BR>-wni przy kopalniach i hutach,nastepnie w miastach.
<BR>Rozwuj przemysłu wizał się również z rozwojem komunikacji:koleje,ulice,
<BR>tramwaje.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty