profil

Chruszczow Nikita S.

poleca 43% 7 głosów

1894-1971 I sekretarz KC KPZR, rewolucjonista, działacz komunistyczny

Chruszczow Nikita S.Pochodził z biednej rodziny chłopskiej. Spędził dzieciństwo i młodość ciężko pracując fizycznie, najpierw na wsi, następnie m.in. w kopalniach węgla w Donbasie. Tam zainteresował się marksizmem, w 1917 przyłączył się do rewolucji październikowej. Uczestniczył w wojnie domowej jako komisarz polityczny w Armii Czerwonej. Ukończył studia w Akademii Przemysłowej w Moskwie. Kontynuował karierę w partii: 1934–64 członek KC KPZR, 1939–64 jej Biura Politycznego,1935–38 i 1949–53 I sekretarz Komitetu Moskiewskiego partii, 1939–49I sekretarz KC KP(b) Ukrainy. Jeden z głównych współpracowników J. Stalina  <Stalin Józef W.>, współodpowiedzialny za zbrodnie. W czasie wojny z III Rzeszą 1941–45 pełnił funkcję politycznego emisariusza Kremla na wielu frontach. Po śmierci J. Stalina został I sekretarzem KC KPZR, w latach 1958–64 pełnił funkcję premiera ZSRR. W 1956 na XX zjeździe KPZR wygłosił referat częściowo ujawniający zbrodnie stalinizmu, w tym samym roku zdławił powstanie narodowe na Węgrzech. W 1961 zdecydowało otoczeniu Berlina Zachodniego murem, w 1962 wywołał tzw. kryzys karaibski, próbując zainstalować rakiety na Kubie. W 1964 odsunięty ze wszystkich stanowisk i wysłany na emeryturę.

My wam jeszcze pokażemy, gdzie raki zimują!
Nikita Chruszczow

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Chruszczow Nikita S.