profil

Reformy braci Grakchów.

poleca 83% 1659 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kryzys ziemski w Rzymie. Reformy braci Grakchusów

Tyberiusz Symproniusz Grakchus (wybrany na trybuna w 133r. ) wystapił z planem szeroko zakrojonej akcji parcelacyjnej, proponując użyć do tego celu ziemię państwową. Zgodnie z dawną ustawą, dotychczasowi użytkownicy mogli zatrzymać z ziemi państwowej 500 ingerów (125ha), w wypadku posiadania 2 synów dalsze 500 ingerów. Reszta ziemi państwowej miała być przeznaczona na stworzenie samodzielnych, dziedzicznych gospodarstw rolnych o wielkości 30 ingerów (7, 5ha). Wszystkie sporne kwestie łączące się z wydzieleniem ziemii państwowej z majątków nobilów, jej przydziałem bezrobotnym
chłopom, miała załatwić 3- osobowa komisja. Projekt Tyberiusza napotkał gwałtowny opór większości członków senatu. Kiedy przedstawił swój wniosek na zgromadzeniu ludowym jeden z trybunów - Marek Oktawiusz złożył weto, które wg prawa rzymskiego powodowało anulowanie wniosku. Jednakże Tyberiusz wystąpił z rewolucyjnym wnioskiem o pozbawienie Oktawiusza urzędu trybuna, co zostało uchwalone. Tym razem wniosek Tyberiusza przeszedł bez oporu, a on sam wraz ze swym bratem Gajuszem i teściem zostali wybrani do komisji trzech. Nie łatwo jednak było wydzielić ziemię państwową od prywatnej. Tyberiusz postanowił
wykorzystać na akcję parcelacyjną sumy ze skarbu króla pergameńskiego Attalosa III, który w 133r. przepisał swoje panstwo i skarb Rzymowi przez ten czyn Tyberiusz został oskarżony o dążenie do monarchii, zbliżał się kres jego urzędowania. Tyberiusz postanowił ponownie ubiegac się o trybunat na rok nastepny, choć prawo pozwalalo na piastowanie tego urzędu dopiero po 10 latach. W dniu wyborów Tyberiusz został zatakowany przez klientów i niewolników wrogich mu senatorów. Wywiązały sie walki uliczne, w toku których zginął Tyberiusz i wiele jego zwolenników. Zabójstwo to było początkiem 100 letnich walk domowych.

Gajusz postanowił dążyć do rozstrzygnięcia kresu władzy w państwie rzymskim. Wystąpienie Gajusza miało charakter polityczny. Rozpoczął on walkę z senatem trwającą do IIIw. Głównym celem Gajusza wybranego trybunem na rok 123, było pozbawienie władzy senatu i wprowadzenie na jego miejsce zgromadzenia ludowego, tribusowego, któremu miał przewodniczyć trybun. Jednym z celów Gajusza było rozbicie jedności warstw posiadających, z jednej strony arystokracji i senatorskich, z drugiej przedstawicieli kapitału lichwiarskiego, elkwitów. By przeciągnąć na swą strone tych ostatnich Gajusz wydał specjalną ustawę sądową. Odtąd w trybunałach sądowych mieli zasiadać ekwici. Jeszcze korzystniejsza dla ekwilów była ustawa o organizacji prowincji Azji, która narzucała jej ludności obowiązek dziesięciny do skarbu rzymskiego. Kosztem ludności nierzymskiej Gajusz tworzył w Rzymie nową warstwę pasożytniczą publikanów, dzierżawców podatków i ceł w prowincjach. Pozyskawszy w ten sposób grupę bogaczy zabezpieczył sobie poparcie szerokich rzesz chłopskich, przez kontynuowanie reformy rolnej swojego brata. Jednak jego ustawa zbożowa świadczyła o braku przygotowania w dziedzinie ekonomicznej. Wprowadził on po zniżonej cenie sprzedaż zboża dla biedoty rzymskiej. Ustawa ta podkopywała skuteczność jego prawa rolnego, chłop bowiem tracił dla swych produktów rolnych pojemny rynek rzymski.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata