profil

Chronologia dziejów Rzymu

poleca 85% 214 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Okres królewski
753 r. p. Ch. ? tradycyjna data założenia miasta Rzym
poł. VIII-VII w. p. Ch. ? powstanie osad na wzgórzach Palatynu, Kwirynału i Eskwilinu; zamieszkałe przez Latynów
ok. 575 r. p. Ch. ? początki miasta Rzym w dolinie między wzgórzami


Republika
Ok. 450 r. p. Ch. ? uniezależnienie się od Etrusków
450 r. p. Ch. ? spisanie Praw Dwunastu Tablic
386 r. p. Ch. ? najazd Celtów na Rzym; zdobycie przez nich miasta
343-290 r. p. Ch. ? wojny z Celtami, Samnitami i Etruskami
313 r. p. Ch. ? budowa pierwszego akweduktu
272 r. p. Ch. ? podbój Tarentu
264-241 r. p. Ch. ? I wojna punicka
218-201 r. p. Ch. ? II wojna punicka
215-168 r. p. Ch. ? wojny z Macedonią
192-188 r. p. Ch. ? wojna syryjska przeciw Seleukidom o panowanie nad Azją Mniejszą
146 r. p. Ch. ? ostateczne pokonanie Kartaginy
133 r. p. Ch. ? opanowanie Pergamonu
113-101 r. p. Ch. ? walki z Cymbrami i Teutonami
113-111 r. p. Ch. ? próby reform rolnych zapoczątkowane przez braci Grakchów
89-64 r. p. Ch. ? wojny z Mitrydadesem VI o Azję Mniejszą
82-79 r. p. Ch. ? dyktatura Suli
73-71 r. p. Ch. ? powstanie Spartakusa
63 r. p. Ch. ? zdobycie i zajęcie Syrii przez Pompejusza
60 r. p. Ch. ? triumwirat Cezara, Pompejusza i Krassusa
58-50 r. p. Ch. ? podbój Galii przez Cezara
15 III 44 r. p. Ch. ? zabójstwo Cezara
43 r. p. Ch. ? drugi triumwirat (Oktawian, Marek Aureliusz, Lepidus)
40 r. p. Ch. ? wojny z Partami
30 r. p. Ch. ? zwycięstwo Oktawiana po serii wojen domowych; podporządkowanie Egiptu Rzymowi


Pryncypat
30-14 a. Ch. ? rządy Oktawiana Augusta
14-69 r. ? rządy dynastii julijsko-klaudyjskiej
40 r. ? próby wprowadzenia rządów absolutnych (po raz pierwszy ogłoszono cesarza bogiem)
43 r. ? wyprawa do Brytanii
64 r. ? pożar Rzymu
66-73 r. ? powstania na terenie Galii, Judei i w Afryce
69-96 r. ? rządy dynastii Flawiuszów
77-84 r. ? podboje Brytanii pod wodzą Agrykoli
85 r. ? początek wojen z Dakami
96-194 r. ? panowanie dynastii Antoninów
106 r. ? poszerzenie granic państwa rzymskiego o Dację
193-235 r. ? panowanie dynastii Sewerów
195-199 r. ? opanowanie Mezopotamii po wojnach z Partami
230 r. ? najazd Persów na Mezopotamię
235 r. ? Germanie pojawiają się u granic cesarstwa
249-260 r. ? prześladowania chrześcijan
284-305 r. ? panowanie cesarza Dioklecjana; wprowadzenie dominatu
306-313 r. ? woja domowa; przywrócenie jedności państwa przez Konstantyna
311 r. ? wprowadzenie tolerancji na chrześcijan
330 r. ? Konstantynopol nową stolica cesarstwa
361 r. ? wyparcie Galów za Ren
375 r. ? pojawienie się Hunów; początek wielkiej wędrówki ludów; próby osiedlenia się Gotów w granicach cesarstwa
381 r. ? chrześcijaństwo religią panującą
406 r. ? przełamanie przez Germanów linii Renu i opanowanie przez nim kolejnych rzymskich prowincji
410 r. ? najazd Wizygotów na Rzym
455 r. ? spustoszenie Rzymu przez plemię Wandalów
476 r. ? detronizacja ostatniego cesarza Zachodu ? Romulusa Augustulusa

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata