profil

ZSRR - państwo rządzone strachem, terrorem i kłamstwem.

poleca 85% 164 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zgodnie z zamierzeniami bolszewików, ZSRR został pierwszym w świecie państwem komunistycznym. Twórcy tej idei zapewniali, że zbudują państwo, w którym nie bedzie biedy i nierówności społecznych, państwo szczęśliwości, wreszcie państwo, którym będzie rządzić miłość do bliźniego i sprwiedliwość. Ta świetlana wizja kraju okazała się kłamstwem. ZSRR stał się państwem totalitarnym. Władza skupiona była w rękach jednego człowieka - Stalina. Obywatele byli utrzymywani w ryzach dzięki rozbudowanemu systemowi nadzoru (CzK, OGPU, NKWD). Aresztowano każdego, kto według władz mógł stanowić lub stanowił zagrożenie. Przed stalinowskimi sądami stanęło miliony ludzi. Nie dając im żadnej możliwości obrony skazywano ich na więzienia, łagry lub pozbawiano ich wszelkich prawach.

Pod rządami bolszewickimi znalazły się również kościoły chrześcijańskie w Rosji. Stały się one prawdziwymi "kościołami męczeństwa". Przez całe dziesięciolecia poddawano je straszliwemu terrorowi. Według oficjalnych danych tylko w latach 1918-1939 zamordowano ponad 130 biskupów prawosławnych. Wymordowano również wiele tysięcy wiernych za ich próby obrony wiary i kościołów. Według rządowych dokumentów archiwalnych po 1917 roku zburzono około 40 tysięcy cerkwi i kościołów, połowę wszystkich meczetów i ponad połowę synagog. Niejednokrotnie niszczono, najczęściej wysadzano w powietrze cerkwie i kościoły o wielkiej wartości zabytkowej. Przed znieszczeniem były one dokładnie plądrowane.

Stalin był zwolennikiem szybkiego uprzemysłowienia państwa i w tej materii podzielał pogląd Lenina, który twierdził, że "socjalizm to władza rad plus elektryfikacja". "By rozwijać nowoczesną produkcję, należało rozwinąć przemysł budowy maszyn. Szczególny nacisk kładziono na budowę traktorów, które mogły być wykorzystywane w podwójny sposób: do kolektywizacji i uprzemysłowienia wsi oraz do budowy czołgów. Plan zakładał też uprzemysłowienie okregów opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Powstawały potężne kombinaty hutnicze i metalowe w okręgu Magnitorska i Kuźniecka. Od tego czasu zaczął panować w ZSRR kult stali, jako symbolu socjalizmu". Wykonanie planu nie byłoby możliwe, gdyby nie surowa dyscyplina, racjonalizacja produkcji, propaganda bohaterów pracy, praca bez zapłaty w tzw. "soboty komunistyczne".

Kolejnym przejawem dyktatury Stalina była kolektywizacja rolnictwa. Ziemię w Rosji znacjonalizowano dekretem z 8.11.1917r. Od tej pory chłopi byli jej uzytkownikami a nie posiadaczami. Po nieprzestrzeganiu przez chłopów obowiązku skupu zbóż, zaczęto nazywać ich spekulantami lub sabotażystami i zaczęto przesladować. Zimą z 1929 r. na 30 rok robotnicy, aktywiści partyjni i żołnierze zostali wysłani na wieś by zmusić chłopów do wstąpienia do spółdzielni produkcyjnych -kołchozów. Nie było mowy o dobrowolności. Kułakom zabrano ziemie i dobytek oraz przepędzono. Chłopi nie chcąc oddać bydła bolszewikom -zarzynali je. Ofiary były po obu stronach tej walki. Do połowy 1930r. pozbawiono majątku blisko 320 tysięcy ludzi. W niektorych rejonach ZSRR liczba wysiedleńcow sięgała 15-20% ogółu ludności. Plony lat 1931 - 32 były fatalne. Bydło nie miało paszy. Doprowadziło to do braku mięsa na rynku, a w konsekwencji do klęski głodu. Wprowadzono specjalne paszporty dla chłopów, aby nie mogli opuszczać wsi. Efektem prowadzonej kolektywizacji było wymordowanie tysięcy kułaków, obniżka wydajności upraw i od 5-8 mln ofiar śmiertelnych.

Chcąc okreslić wnioski, należy stwierdzić, iż ZSRR był państwem opartym na bezustannym terrorze politycznym. Ten pierwszy, socjalistyczny kraj robotników i chłopów oparto na wyzysku i łamaniu praw obywatelskich, a nawet ludzkich.

BIBLIOGRAFIA:
"Razem przez wieki..." skoroszyt: G. Wojciechowski
"Zbrodnie sowieckiego wojującego ateizmu" J.R.Nowak
"Razem przez wieki..." G.Wojciechowski
"encyklopedia PWN"
Internet

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 3 minuty