profil

Oświecenie

poleca 85% 1039 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
silnik parowy

Izaak Newton- sformułował prawo ciążenia. Antoni Lavoisier- ustalił skład powietrza i wody. James Walt- zbudował parowy silnik tłokowy. Jan Kaya- wynalazł latające czółenko. Edmund Cartwright- wynalazł mechaniczne krosno. Bracia Montgolfier- wymyślili balon. Beniamin Franklin- skonstruował piorunochron. Andreas Celsjusz- zaproponował przyjęcie nowej skali pomiaru temperatury którą przyjęto. Oświecenie to epoka- w której stawiano na pierwszym miejscu rozum i doświadczenie. Hasła epoki oświecenia: Wiara potęga rozumu, Zainteresowanie naukom, Krytyczny stosunek do dogmatów religijnych, Poznawanie rzeczywistości przez doświadczenie, Krytyka przywilejów szlachty i duchowieństwa, Władca ma być pierwszym sługą państwa, Krytyka absolutyzmu. Najsłynniejsi filozofowie i myśliciele oświecenia: Monteskiusz- teoria trójpodziału władzy. Wolter- teoria umowy społecznej. Jan Jakub Rousseau- równość społeczna. D. Diolerat- pierwsza w świecie encyklopedia.

Wielka Brytania czerpała ogromne zyski z koloni na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej: podatki, dochody z handlu, kolonie jako ogromny rynek zbytu. Przyczyny bezpośredniego buntu: wprowadzenie opłat stęplowych, herbatka Bostońska. 1776r. 4-ty lipca- ogłoszenie deklaracji niepodległości USA. Na czele armi powstańczej stanął Jerzy Waszyngton, po początkowych klęskach armia powstańcza zaczęła odnosić sukcesy. Deklaracja Niepodległości- dokument proklamujący powstanie USA. 1783r.- ostateczne zwycięstwo amerykanów Anglia uznaje niepodległość nowego państwa. 1787r.- ustalenie konstytucji USA pierwszej na świecie. Konstytucja USA zawiera: wszyscy ludzie zostali stworzeni równymi sobie, na pierwszym miejscu prawo do życia, zjednoczone kolonie mają prawo być wolne i niepodległe, trój podzielność władzy.

II połowa XVIII wieku rządy absolutne ludwika XVI Burbona. Francja przeżywa kryzys gospodarczy, skarb państwa jest pusty w skutek pomocy finansowej dla USA i wystawnego życia dworu. Stany generalne- reprezentacyjna społeczeństwa Francji. Stany generalne: 1. stan) Duchowieństwo. 2. stan) Szlachta. 3. stan) „Stan trzeci ”- należą do niego: Bogate mieszczaństwo czyli Burżuazja i należą też chłopi czyli biedota miejska i żebracy. 1789r.- Król zwołuje stany generalne aby uchwaliły nowe podatki. 1789r.- Ludwik XVI nie godzi się na żądania stanu 3 i rozwiązuje stany. 1789r.- Stan trzeci tworzy zgromadzenie narodowe i rozpoczyna obrady chcąc uchwalić konstytucje. 1789r.- 14-ty lipca lud Paryża organizuje bunt który rusza i zdobywa Bastylię. Bastylia- więzienie będące symbolem absolutyzmu króla. 1791r.- uchwalenie konstytucji Francji.

Konstytucja- to ustawa zasadnicza, akt prawdy najwyższej rangi określający ustrój państwa. Najwyższa władza i ich kompetencje oraz prawa i obowiązki obywatela. Francja staje się monarchią konstytucyjną król dzieli się władzą z parlamentem. 1792r.- w skutek intryg i próby obalenia konstytucji Ludwik XVI został aresztowany, a w styczniu 1793r został zgilotynowany. 1793r.- Francja staje się republiką. 1793r.- Francji grozi wojna. 1793r.- władze przejmują jakobini. Jakobini- radykalne ugrupowanie rewolucyjne. Maksymilian Robespierre- szef jakobinów. Jakobini rządzili za pomocą terroru. Po kilku miesiącach krwawych rządów Jakobińskich władzę we Francji przejęła umiarkowana burżuazja. Gilotyna- było to urządzenie za pomocą którego ścinano głowę skazańca. Przymocowane do niego ostre i ciężkie ostrze podnoszono i spuszczano na szyję która została natychmiastowo oddzielona od głowy.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata