profil

Ściąga z Krążenia i budowy serca (gimnazjum)

poleca 85% 1211 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa serca Układ krążenia

1.Układ Krążenia: krwionośny(tworzą: naczynia krwionośne, krew, serce) i limfatyczny = chłonny| Typy układów krwionośnych: zamknięty- krew krąży w naczyniach krwionoś. i nie wylewa się do jam ciała-człowiek, otwarty- krew częściowo krąży w naczyniach, wylewa się do jam ciała i zostaje wessana przez ostia serca do naczyń-skorupiaki.
2.Krew-tkanka łączna płynna. Krew tworzą: osocze (woda(93%), białka, glukoza, tłuszcze, witaminy, hormony, sole mineralne, CO2, mocznik i przeciwciała) i krwinki| Funkcja: transport substancji odżywczych i częściowo gazów oddechowych.

3.Erytrocyty = krwinki czerwone: 5-6 mln. na mm3 krwi\ mają barwnik- hemoglobinę\ są małe\ kształt 2 wklęsłego dysku\ młode jądrzaste-dojrzałe nie jądrzaste\ oddychają beztlenowo\ niski metabolizm\ żyją ok. 120 dni\ ulegają rozkładowi w wątrobie i śledzionie.

4.Leukocyty = krwinki białe: 5-10 tys. na mm3 krwi\ zdolność ruchu pełzakowatego\ powstają w szpiku kostnym, śledzionie, grasicy i w węzłach chłonnych\ żyją kilka godzin do wielu lat\ mają jądra\ są duże\ funkcja obronna\ jest ich wiele rodzajów\ mają właściwości żerne\ produkują przeciwciała.

5.Trombocyty = pyłki krwi: 140-440 tys.\ nie jądrzaste\ są to fragmenty cytoplazmy dużych komórek\ mają enzym trombokinazę\ powstają w szpiku kostnym.

6.Limfocyty ( rodzaj białych krwinek): T- rozpoznają bakterię wysyłają sygnał chemiczny do B ( dzielą się na rodzaje: o właściwościach żernych i produkujące przeciwciała w kształcie litery Y).

7.Odporność ( jest to zdolność leukocytów do rozpoznawania elementów własnego organizmu i ciał obcych): SWOISTA-szczepionki, surowice, przechorowanie(ospa, odra, różyczka)\ NIESWOISTA-skóra, kwas solny w żołądku, ślina, łzy. Szczepionka-osłabione lub zabite drobnoustroje podajemy gdy mamy czas na utworzenie przeciwciał.

8.Grupy krwi : A- antygen a, przeciwciała anty b\ B- antygen b, przeciwciała anty a\ AB- antygen ab, brak przeciwciał\ 0- brak antygenu, przeciwciała ab.

9.Żyły: prowadzą krew do serca\ prowadzą krew odtlenioną( wyjątek: żyły płucne- krew natleniona), ciemnoczerwoną\ posiada zastawki\ cienka warstwa mięśni gładkich\ duże światło\ umieszczone blisko powierzchni ciała.

10.Tętnice: wyprowadzają krew z serca\ są sprężyste i elastyczne\ brak zastawek\ prowadzą krew natlenioną ( wyjątek: tętnica płucna- krew odtleniona), jasnoczerwona, płynie pod dużym ciśnieniem\ gruba warstwa mięśni gładkich\ położone głęboko w ciele.

11.Naczynia krwionośne= kapilary= włośniczki: łączą żyły tętnicami\ krew płynie tam powoli\ jedna warstwa komórek\ umożliwia wymianę substancji rozpuszczonych\ łączą naczynia.

12.Budowa serca (Serce jest 4-jamiste: 2 komory i 2 przedsionki): Tętnica płucna- wyprowadza krew z serca do płuc (obieg mały)\ Żyła główna- wprowadza krew do prawego przedsionka (obieg duży)\ Aorta- wyprowadza krew z serca do obiegu dużego\ Żyła płucna- wprowadza krew z płuc do lewego przedsionka (obieg mały).

13.Choroby serca: Nadciśnienie-stale lub okresowo podwyższone ciśnienie- nie być otyłym, ograniczyć spożycie soli, zwiększyć spożycie potasu, nie pić alkoholu\ Miażdżyca-zwężenie tętnic, a w końcu ich zamknięcie-dieta, aktywny styl życia\ Zawał serca- niedokrwienie serca- tak jak w miażdżycy

14.Układ Limfatyczny [tworzą: naczynia limfatyczne (żyły limfatycz. i naczynia włosowate) i przewody limfatyczne (prawy i piersiowy)].

15.Higiena układu krążenia. Tętno= puls- to fala rozchodzącej się krwi, wyrzuconej z komory lewej do aorty\ Ciśnienie prawidłowe: 120(mmHg)-140 skurczowe, 70-80 rozkurczowe… Nadciśnienie: 160-100, 100

Spis Treści:
1Układ krążenia\2.Krew\3.Erytrocyty\4.Leukocyty\5.Trombocyty\6.Limfocyty\ 7.Odporność\8.Grupy krwi\9.Żyły\10.Tętnice\11.Naczynia krwionośne\12.Budowa Serca\13.Choroby serca\14.Układ Limfatyczny\15.Higiena układu krążenia\

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata