profil

W czym powinna się przejawiać tolerancja wobec mniejszości narodowych w Polsce?

poleca 85% 688 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Tolerancja to uznanie prawa innych do głoszenia swoich poglądów, realizowania indywidualnych upodobań i praktykowania różnych zachowań. Takie znaczenie tego słowa podaje słownik. Moim zdaniem jest to świadoma zgoda na wyznawanie i głoszenie przez innych ludzi poglądów, z którymi się nie zawsze zgadzamy, oraz na wybór sposobu życia uważanego przez nich za właściwy. Tolerancja to wyrozumiałość, to dążenie do współistnienia często różnych lub nawet sprzecznych interesów. To uznanie, pogodzenie się, że istnieją poglądy, upodobania, wierzenia, „style życia” różniące się od moich własnych.. Oznacza ona rezygnację ze stosowania przymusu wobec innych. Negatywne nastawienie i chęć zwalczania „inności” świadczy o jej braku. Wielu ludziom wydaje się, że rozumieją znaczenie tego słowa. W rzeczywistości jest zupełnie inaczej. Nietolerancja to powszechne zjawisko. W Polsce uprzedzenie wobec mniejszości narodowych wiąże się z brakiem akceptacji "wspólnoty ojczyzny" tam, gdzie ta sama ziemia jest zarazem ojczyzną Polaków i Ukraińców, Litwinów i Polaków, Słowaków i Polaków.
Obcokrajowcy zamieszkujący na stałe tereny Polski bardzo często są traktowani gorzej niż ,,zwykli obywatele”. Dlatego też powinniśmy dążyć do zmiany stosunku Polaków do mniejszości narodowych. Oni również są ludźmi. Posiadają uczucia, które bardzo łatwo jest zranić. Powinni czuć się swobodnie we własnym państwie. Musimy zrozumieć i zaakceptować ich styl bycia, obyczaje i wyznania religijne. Szanujemy to, że mówią we własnym języku, porozumiewają się własnymi słowami. Posiadają oni własne kościoły, gdzie czczą swojego boga. Ich dzieci uczęszczają do własnych szkół, gdzie uczą się swojego narodowego języka. Tolerancja to również zawieranie mieszanych związków małżeńskich i związana z tym wymiana kultur. Mniejszości narodowe mają prawo do zakładania własnych stowarzyszeń, uczestniczenia w życiu politycznym danego państwa, kandydowania do poszczególnych urzędów, w tym najwyższych to jest Sejmu RP. Naszym obowiązkiem jako obywateli Polski jest wyrozumiałość dla nich, dla ich praw i tradycji.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata