profil

Przemoc

poleca 83% 714 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Chciałbym zwrócić uwagę na coraz bardziej powszechne zjawisko przemocy wśród młodzieży i nie tylko.
Coraz częściej mówi się w szkołach o narastaniu problemu agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Następuje wyraźny wzrost liczby agresywnych zachowań uczniów na terenie szkoły. Nie wiadomo, dlaczego mamy do czynienia z tak znacznym wzrostem aktów przemocy. Jeszcze kilkanaście lat temu nie notowano tylu przypadków agresji. W szkołach było o wiele bezpieczniej.
Co jest przyczyną tak nagłego wzrostu brutalizacji życia w szkole?
Dlaczego zdarzają się na terenie szkoły pobicia, kradzieże i wymuszenia?
Niepokojącym zjawiskiem jest fala przemocy, która wystąpiła w środowisku szkolnym.
O rozmiarach agresji wiemy niewiele, ponieważ uczeń z obawy przed powtórnym pobiciem, sponiewieraniem, ośmieszaniem nie zechce o tym komukolwiek powiedzieć.

Podobną postawę przejawiają niejednokrotnie i sami rodzice, nawet, jeżeli wiedzą o kłopotach swojego dziecka.
Nauczyciele też często bagatelizują informacje na temat tych zjawisk. Z jednej strony narzekają na uczniów, z drugiej zaś twierdzą, że to nieprawda, że problem ten nie dotyczy uczniów ich klasy czy szkoły.
Tymczasem przemoc miała i ma miejsce w szkole, na terenach przyległych do szkoły i na drodze dom-szkoła.
Jakie są przyczyny zaistniałych zjawisk?

Źródeł jest bardzo wiele i są one różnorodne. Duży wpływ stanowi rodzina i osłabienie jej roli wychowawczej, nieodpowiednie środowisko rówieśnicze, transformacja ustrojowa, która stwarza szereg nowych oczekiwań, możliwości, norm postępowania i zagrożeń społecznych.
Szkoła, w której dydaktyka zdominowała działalność, odsuwając funkcję wychowawczą i opiekuńczą, a także środki masowego przekazu – telewizja, ukazująca w filmach sceny okrucieństwa, agresji i zabijania.
Problematyka agresji staje się coraz częściej przedmiotem wielu badań psychologicznych. Obecnie jest zjawiskiem powszechnym, ponad kulturowym, obejmującym powoli wszystkie środowiska społeczne i grupy wiekowe. Zjawiska agresji, przemocy i nietolerancji na skutek ich popularności i ciągłości tracą na niezwykłości i stają się trwałymi komponentami życia codziennego, systemu edukacji, kultury masowej, informacji, rozrywki i sportu.

Coraz częściej nauczyciele zaczynają dostrzegać przemoc w szkołach, zwracając uwagę na następujące nieprawidłowości: przemoc fizyczną, psychiczną, niszczenie rzeczy, wymuszanie pieniędzy.
Przemoc w szkołach występuje w relacji dziecko – dziecko, dziecko – nauczyciel oraz nauczyciel – dziecko. Przyczyny tego stanu rzeczy leżą po stronie nauczycieli i po stronie dzieci.
Przyczynami przemocy ze strony nauczycieli wobec dzieci są:
-Stres zawodowy
-Agresja ze strony dzieci
-Przepracowanie
-Niewykonywanie poleceń
-Niedocenianie zawodu
-Trudności materialne
-Niepewność pracy
-Manipulowanie uczniami, przedmiotowy stosunek do ucznia.
Przyczynami przemocy ze strony dzieci wobec innych dzieci oraz dorosłych są:
-Destruktywne grupy rówieśnicze
-Alkoholizm w rodzinie
-Bezrobocie
-Trudności materialne
-Telewizja, video, kino
-Gry komputerowe
-Pisma młodzieżowe
-Narkomania
-Rozbicie rodziny
-Brak kontaktu ze szkołą
-Niewydolność wychowawcza rodziny
-Agresja w rodzinie
-Znęcanie się nad dziećmi
-Brak akceptacji
-Patologia
-Zaburzenia emocjonalne
-Wady rozwojowe
-Zemsta za zbyt niskie oceny
-Poczucie skrzywdzenia.

Agresja przedstawiana jest jako wzór zachowania, przenoszona z porachunków między grupami na każdego, kto się różni. Szacunek należy się tylko silniejszemu. Na pograniczu młodzieżowych i szkolnych źródeł agresji wśród młodzieży mieści się zjawisko “fali” w szkołach będące przejawem i przyczyną zachowań agresywnych. Uczniowie starsi na swoje ofiary wybierają młodszych i słabszych fizycznie kolegów. Grożą pobiciem, ściągają od “kotów” haracze, przestrzegając jednocześnie przed donosicielstwem. Zastraszane ofiary nie mają odwagi szukać pomocy.
“Na początku walczysz o miejsce. Nie możesz się ugiąć, bo przepadłeś. Starsi najpierw nękają słownie, używając wulgaryzmów, wyzywając od maminsynków i lalusiów. Kto zaczyna się załamywać zostaje “kozłem ofiarnym”. Jeśli poskarżysz się komuś, zostaniesz konfidentem i kapusiem. Wtedy nie pozostanie nic innego, jak zmienić szkołę, bo nie dadzą żyć”
Problem przemocy w środowisku szkolnym i rówieśniczym jest tak stary jak sama szkoła, z tą jednak różnicą, że zmieniały się – i ciągle zmieniają – jej uwarunkowania i formy. Właśnie ta zmienność, bardzo trudna do przewidzenia, uniemożliwia wprowadzenie uniwersalnych metod zapobiegania przemocy, brutalności i zwalczania jej w społeczności uczniowskiej.
Innymi miejscami gdzie występuje przemoc to np. stadiony. W trakcie i po meczach organizowane są tzw. USTAWKI, podczas których biją się kibice wrogich drużyn. Często one przenoszą się na ulice miast i w ten sposób ofiarami stają się też zwykli ludzie.
Na świecie od wielu lat są wojny. One też mają różne przyczyny np. wojny domowe o lepszy byt dla jednej z części danego kraju albo wojny o bogactwa mineralne. Najlepszym przykładem tego może być Irak. Amerykanie wysłali tam swoje wojska, aby zapobiec aktom terroru, jakie tam występują, ale części mieszkańcom tego kraju się to nie spodobało. Irakijczycy np. wjeżdżają na posterunki policji, która ma chronić bezpieczeństwa i wysadzają się razem z samochodem żeby tylko zabić jak najwięcej zwolenników Amerykanów tylko po to, aby oni wycofali się z kraju pełnego ropy naftowej i gazu ziemnego, bo głownie o to chodzi Amerykanom.

Zdarzają się przypadki terroru na świecie z używaniem broni chemicznej: trujących gazów, podkładanie bomb w dużych miastach gdzie jest mnóstwo ludzi, przejmowanie władzy na samolotach, z pasażerów robienie zakładników a później próbowanie załatwić jakichś konfliktów grożąc zabijaniem tych ludzi. Nie tak dawno w Hiszpanii - w stolicy tego kraju Madrycie - był również akt terroru. Zamachowcy podłożyli bombę w zatłoczonym miejscu i skutki tego były tragiczne, zginęło wiele ludzi, duża ilość została ciężko ranna, wielu na pewno to zdarzenie odbiło się na psychice.

Przyczynami przemocy są niewątpliwie chęć dominacji między kolegami, między kibicami różnych klubów z różnych miast. Rozpowszechnianie przemocy poprzez media np. telewizję, Internet. Są przecież one nasycone bardzo dużą ilością filmów, w których ludzie się zabijają między sobą, strzelają do siebie. U młodego człowieka, który ma jeszcze nierozwiniętą psychikę to ma bardzo negatywny wpływ oglądanie takich rzeczy. Może on pomyśleć, że jeśli on kogoś zabije jak w grze to on później odrodzi się po jakimś czasie i że nie jest to nic złego, tak w rzeczywistości nie będzie. Ale skąd on ma to wiedzieć skoro wszędzie jest to ukazywane w taki sposób, jaki nie powinno być. Często do aktu przemocy dochodzi w momencie, gdy ktoś przesadzi z alkoholem, gdy jest pod jego wpływem. Człowiek staje się wtedy agresywny, nie panuje nad swoimi słowami i czynami. Niektórzy ludzie biją innych dla przyjemności, ale moim zdaniem trudno ich nazywać ludźmi. Przecież to jest całkiem nieludzkie zachowanie.

Jak zapobiec przemocy? Jak można to zmienić? Nad tym zastanawiają się wszyscy.
Moim zdaniem trzeba zmniejszyć ilość przemocy w mediach, próbować zapobiegać zjawiskom fali w szkołach i wojskach, odbudować polską piłkę, może wtedy kibice będą myśleć o meczu a nie o tym żeby komuś dokopać.
Jeśli nie przeciwstawimy się przemocy ona sama nas kiedyś dopadnie a wtedy może się to tragicznie dla nas skończyć.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 6 minut