profil

Fizjologia,enzymy,amelazy,proteazy,lipazy,dietetyka,metabolizm, rolnictwo ekologiczne.

poleca 85% 201 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

FIZJOLOGIA jest to nauka będąca dziedziną biologii zajmująca się badaniem funkcji i czynności komórek i organizmów.

ENZYMY są to białka przyspieszające zachodzące w komórkach reakcjebiochemiczne, pełnią funkcję biokatalizatorów.(rys)E+S->kompleks E-S->E+PDziałanie enzymów polega na przyłączeniu do centrum aktywnego enzymukonkretnego substratu,a następnie utworzeniu krótkotrwałego kompleksu,który po rozpadzie daje enzym gotowy do dalszych reakcji i nowy produkt.Enzymy działają według zasady "dopasowania klucza do zamku"tzn.konkretny enzym rozkłada ściśle określony substrat.Rozkład cukrów:(rys).

AMELAZY są to enzymy rozkładające wiązania chcemiczne w cukrach złożonych, tj.skrobia,glikogen.a)amelaza ślinowa i trzustkowa rozkłada wielocukry na dwucukrową maltozę,która ostatecznie w jelicie cienkim jest rozkładana do przysfajalnej glukozy za pomocą enzymu maltozy.(rys) b)glukoza jest końcowym produktem trawiennym wielocukrów i w zależności od sytuacji w organizmie może być:1jest wchłaniana do naczyń krwionośnych,przekazywana do wątroby a z tamtąd rozprowadzana po całymorganizmie do wszystkich komórek.2.niewielkie nadwyżki glukozy w wątrobiesą magazynowane w jamie substancji zapasowej zwanej glikolem.3.gdy jest duża nadwyżka glukozy,to jest przekształcana w glicelor i kwasy tłuszczowe, które są wydzielane do krwi i transportowane do komórek tkanki tłuszczowej,gdzie ulegają zamianie na tłuszcze obojętne. GLICEROL+KW.TŁUSZCZOWE->TŁUSZCZ OBOJĘTNY.

PROTEAZY jest to grupa enzymów specjalizująca się w rozkładaniu białek poprzez rozcinanie wiązań peptydowych między aminokwasami.a)pepsyna jest to enzym żołądkowy, który razem z kwasem solnym również produkowanym przez żołądek rozbija łańcuchy białkowe na krótsze fragmenty zwane digopeptydami. Kwas solny zakwasza pokarm w żołądku w celu przyspieszenia procesu.b)trypsyna i chymotrypsyna są wydzielane przez trzustkę i umożliwiają w jelicie cienkim rozkład digopeptydów do di lub tri peptydów.c)peptydazy rozkładają ostatecznie di lub tri peptydy na pojedyńcze aminokwasy.Aminokwasy z jelita cienkiego są przekazywane do wątroby a z tamtąd naczyniami krwionośnymi do komórek ciała. Aminokwasy slużą przede wszystkim jako materiał budulcowy.W przypadkach ekstremalnych mogą być wykorzystane jako źródło energii.

LIPAZY jest to grupa enzymów trzustkowych rozkładających cząstki tłuszczu na:glicerol i kwas tłuszczowy.Rozkład cukrów odbywa się w dwunastnicy. Cząstki kwasów tłuszczowych pakowane w specjalne struktury zwane chylomikronami i przekazywane do układu limfatycznego,którym wędrują do miejsca przeznaczenia.Fuzkcje wątroby:a)wydziela żółć,która umożliwia fizyczne rozbijanie bryłek tłuszczów na małe drobiny, które z łatwością mogą być rozkładane przez lipazy.Jest to proces fizyczny zwany emuglacją tłuszczów.b)magazynowanie glukozy w formie glikogenu,odtwarzanie glukozy i regulowanie jej poziomu we krwi.c)rozkładanie nadwyżki amonokwasów i wytwarzanie mocznika.d)synteza niektórych witamin i ich magazynowanie(wit.D).e)rozkład trucizn,leków i neutralizacja skutków ich działania.

DIETETYKA-dziedzina wiedzy z zakresu biochemii,fizjologii człowieka,higieny i technologii żywienia,zajmująca się zagadnieniem żywienia człowieka. Higiena jamy ustnej:a)próchnica powodowana jest przez bakterie któe wydzielają kwasy organiczne, powodują uszkodzenie szkliwa,co prowadzi do zniszczenia tkanki zębów. Profilaktyka-codzienne mycie zębów oraz określona kontrola dentystyczna.b)paradontoza(szkorbut)choroba objawia się krwawieniem dziąseł wypadaniem zębów a przyczyną jest niedobór wit.C.Czarna porzeczka zawiera najwięcej witC. Choroby układu pokarmowego:anoreksja-choroba ta ma podłoże psychiczne i polega na wstrzymywaniu się od pobierania pokarmu.Leczenie polega na stosowaniu terapii, której celem jest przekonanie do przyjmowania pokarmu.Bulimia-choroba o podłożu psychicznym,objawia się określonymi atakami wilczego głodu, a następnie zwracaniem zawartości żołądka.Leczenie polega na stosowaniu terapii. Wrzody żołądka są powodowane monotonną i ubogą dietą nieregularnym odżywianiem się co prowadzi do uszkodzenia błony śluzowej żołądka i powstanie owrzodzeń.Owrzodzenia z kolei uniemożliwiają racjonalne odżywianie się.Leczenie polega na zabiegu chirurgicznym usunięcia owrzodzenia i stosowaniu odpowiedniej diety.Otyłość-choroba ta ma podłoże genetyczne czyli związane z nieodpowiednią informacją zawartą w genach,dotyczącą rodzaju i tempa przemian metabolicznych.

METABOLIZM są to reakcje syntezy lub rozpadu związków organicznych zachodzące nieustannie w komórkach. Celem ich jest otrzymanie energii w postaci ATP bądź złożonych związków organicznych tj.białka, kw.nukleinowe,które są niezbędne do funkcjonowania organizmów.Drugą przyczyną otyłości może być monotonna dieta,brak ruchu,nie uprawianie sportu.Dzienne średnie zapotrzebowanie energetyczne dla kobiet wynosi 1700-2800kcal,a dla mężczyzn 2500-4500kcal.

Rolnictwo ekologiczne:jest to rodzaj rolnictwa zajmujący 0,05%ogólnego areau upraw,w którym nie stosuje się nawozów sztucznych,środków chwastobójczych(pestycydów),grzybobójczych(fungicydów).Plony są niewielkie co powoduje że ceny tych produktów są kilkakrotnie wyższe od ogólnodostępnych produktów. Metody konserwacji żywności:sztuczne-konserwanty chemiczne,radiacje czyli napromieniowywanie żywności oraz genetyczna modyfikacja żywności.Naturalne-solenie,kiszenie,pasteryzowanie. Modyfikacja genetyczna żywności sprowadza się do wszczepiania zestawów genów,które poprawiają cechy roślin uprawnych i zwierząt hodowlanych (plewność,uodparniają na szkodniki,wydłużają okres trwałości na spożycie,uzupełniają brakujące witaminy)Żywność tego typu jest akceptowana w USA natomiast w Europie brak akceptacji społecznej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty