profil

Wiosna Ludów

drukuj
poleca 74% 942 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wiosna Ludów w Europie 1848 – 49 To liczne wystąpienia rewolucyjne mające na celu walkę o : wolność ; swobody obywatelskie a także o niepodległość. główne cele wystąpień ludów Wiosną 1484r. We Francji przełamanie monopolu władzy poprawa warunków bytu najuboższych W państwach niemieckich walka o zjednoczenie kraju uwłaszczenie chłopów. W państwach włoskich: walka o zjednoczenie kraju wyzwolenie spod okupacji. W Austrii likwidacja rządów absolutnych uwłaszczenie chłopów wyzwolenie narodów zamieszkujących to państwo.

Zmiany rewolucyjne w Europie w czasie Wiosny Ludów. Francja : ogłoszenie republiki, nadanie konstytucji, wybory powszechne do parlamentu, zniesienie niewolnictwa w koloniach, wolność pracy i zebrań. Prusy : nadanie konstytucji monarchia – rząd – parlament Równość obywateli wobec prawa, Ogłoszenie reformy uwłaszczeniowej, Bezpłatne nauczanie na szczeblu podstawowym, Wolność pracy stowarzyszeń i wyznania. Austria – ogłoszenie konstytucji – monarchia – rząd – parlament. Zniesienie pańszczyzny i uwłaszczenie chłopów.


Wiosna Ludów na ziemiach Polskich – Wystąpienia Polaków w 1848r. Wiązały się z walką o zjednoczenie i niepodległość. Największe rozmiary walki przybrały w Wielkopolsce , na Śląsku, , Mazurach i Pomorzu gdańskim. Podjęto walkę o szkołę Polską i wprowadzenie Języka polskiego w urzędach i sądach. W Galicji głównym ośrodkiem walki o szeroką autonomię był Kraków i Lwów. Wynikiem tego zrywu było zniesienie poddaństwa i uwłaszczenie chłopów oraz wprowadzenie posłów polskich do parlamentu wiedeńskiego.

Królestwo polskie powstało w 1815r. – Kongres wiedeński.Społeczeństwo polskie było przekonane, że osłabiony carat i nowy władca Aleksander II poczynił wielkie ustępstwa na rzecz Polaków. Były to jednak złudzenia. FORMY WALKI – tworzenie organizacji konspiracyjnych i przygotowanie do powstania narodowego – drukowanie tajnych ulotek i odezw – pokojowe manifestacje uliczne – obchody rocznicowe – wojna o stroje, dekoracje i symbole.

Represje zaborcy rosyjskiego ( po 1864r. ) – likwidacja odrębności królestwa Polskiego, zniesienie rady sejmu i rady administracji, wcielenie całego obszaru Królestwa Polskiego do Rosji, Kraj Nadwiślański /ustanowienie urzędu generała > gubernatora, podział na gubernie (10), i powiaty (85).- Wprowadzenie stanu wojennego/ pozwalało na zsyłanie baz sądu na sybir/konfiskata mienia/ nakładanie konstytucji/rusyfikacja ( to narzucanie społeczeństwu przez władze carskie rosyjskiej kultury i języka ros.) / Szkolnictwa: średniego, podstawowego oraz treści nauczania/ administracji i urzędu / kościoła. Powołując Kolegium Rzymskokatolickie do kierowania działalnością kościoła w Rosji carat chciał decydować także o sprawach wiary. WALKA Z KOŚCIOŁEM – likwidacja diecezji, zsyłanie Biskupów w głąb Rosji, represjonowanie unitów. Zamykanie klasztorów Walka Polaków z rusyfikacją – Tajne nauczanie- Praca organiczna ,czyli różnorodne formy działalności.

Przyczyny: Polacy, chcąc wyk. Moment osłabienia Rosji , dążyli do wymuszenia ustępstw a rzecz przywrócenia dawnych swobód. Chłopi oczekiwali zniesienia pańszczyzny i uwłaszczenia .Niepodległość. Powstanie było protestem przeciw niewoli i ugodzie z zaborcom Powstanie Styczniowe 1863 – 64 r. BIALI – uzyskać autonomię, prowadzić walkę drogą pokojową, uwłaszczenie chłopów, walkę o pełną niezawisłość odłożyli na czas późniejszy, liczyli na pomoc Anglii i Francji. CZERWONI – przygotowanie powszechnego powstania, obalenie caratu, uwłaszczenie chłopów, liczono na pomoc i współpracę z innymi krajami. 22.I.1863r. BRANKA Początek powstanie – Tymczasowy Rząd Narodowy – Organizacja „Polskiego Państwa Podziemnego” – Wojna partyzancka ( ok. 1200 Bitew)- ukaz uwłaszczeniowy dla chłopów Królestwa Polskiego, wydany przez cara – upadek powstania ( po 15 miesiącach)

Dlaczego ustało Dyktator Powstania Styczniowego Romuald Traugtt proponuje : ścisłe przestrzeganie dekretu uwłaszczeniowego, powołanie regularnego wojska, Wiosną 1864r. – powołanie pospolitego ruszenia, rozszerzenie powstania na ziemie dwóch pozostałych zaborów. Jednak to nie pomogło. Władze carskie miały zbyt wielką przewagę wojsk działających w poli i całkowicie opanowaną sytuację w większych miastach , Coraz liczniejsze aresztowania przerzedziły Polaków Powstanie upadło. Resztki oddziałów powstańczych walczyły
tułając się po lasach, aż do końca 1864r.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (4) Brak komentarzy
16.5.2007 (19:43)

Na prawdę kiepsko opracowane!!!

27.7.2006 (12:18)

kiepsko opracowany temat.mozna lepiej go opracowac.bardziej szczegolowo!!!!!!!!!!

27.7.2006 (12:17)

to nawet na 1 niezasluguje