profil

Odporność, konflikt serologiczny.

poleca 85% 371 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Co to jest odporność? Zdolność rozpoznawa, unieczyniania, oraz niszczenia obcych substancji i struktur.
Imunologia - nauka o odporności
Antygen - drobnoustrój (bakterie, wirusy, grzyby chorobotwórcze) które po wniknięciu do organizmu wywołują odpowiedź imunologiczną.

ODPORNOŚĆ NIESWOISTA - niespecyficzna, wrodzona wynika z istnienia naturalnych barier ochronnych - mechanicznych i chemicznych w postaci skóry, błon śluzowych i wydzielin, oraz komórkowych mechanizmów odporności (fagocytów - makrofagi). pierwsza bariera przeciwko czynnikom chorobotwórczym to nie uszkodzona skóra oraz wydzielany przeznią opH od 3,5 do 5,5 we łzachi slinie obecny jest enzym - lizozym który rozpuszcza otoczki komórkowe niektórych bakterii. Drobnoustroje w układzie pokarmowym niszczone są przez kwas solny i enzymy w żołądku. Śluz w drogach oddechowych powoduje zatrzymanie wielu drobnoustrojów które są unieszkodliwiane przez fagocyty, a nastepnie usuwane przez ruch żęsek nabłonka. Odruchy obronne takie jak kaszel, kichanie, wymioty , biegunka są prawie natychmiastowa reakcja na wnikanie obcych substancji i patogenów (bakterie, wirusy..). Jesli patogeny pokonają pierwszą linie obrony dostaną się do krwi i limfy, zostaja uruchomione inne nie swoiste mechanizmy obronne . Nie jednokrotnie miejscowo i ogólnie w ustroju powieksza się temperatura, co stwarza niekorzystne warunki do rozwoju mikroorganizmów. Komórki zainfekowane wirusami wytwarzają specyficzne białko nazywane interferonem, Organizm ludzki wytwarza wiele typów interferonów, które wzmagają aktywność limfocytów i niszczenie komórek zakazonych wirusami, oraz fagocytowanie (pożeranie) drobnoustrojów. Jeśli to zawiedzie w organizmie zostają uruchomione mechanizmy ODPORNOŚCI SWOISTEJ, która jest zwiazana ze specyficznymi reakcjami opornościowymi zachodzącymi we krwi i limfie po wniknięciu patogenów w odporności swoistej ściśle ze sobą współpracują makrofagi, oraz limfocyty B i T. LIMFOCYTY B są odpowiedzialne za odporność humoralną warunkowaną przez prezciwciała. specyficzne białka mające zdolność do swoistego wiązania się z genem. Ten typ reakcji charakterystyczny jest głównie przy infekcjach bakteryjnych. LIMFOCYTY T (zabójcy) dojrzewają i różnicuja się w grasicy, gdzie nabywają odpowiednie receptory powierzchniowe. Dzięki czemu staja się komórkami zdolnymi do rozróżniania \"tego co własne od tego co obce\". Limfocyty t nabywają te konpetencje tylko do 3 roku życia człowieka. Limfocyty T warunkują odporność komórkową. Ten typ reakcji skierowany jest przeciwko komórkom zakażonym wirusami i komórkom nowotworowych. Odpowiada również za opóźnione reakcje alergiczne, oraz za odrzucanie przeszczepów.

MECHANIZM ODPOWIEDZI IMUNOLOGICZNEJ (ODPORNOŚĆ)
Antygeny po wniknięciu organizmu napotykają na pierwszą linię obrony w postaci ataku makrofagów- komórek gżewczych które fagocytują bakterie, wirusy. Makrofagi trawią(rozdrabniają) antygen, a nastepnie prezentują fragmenty antygenów na swojej powierzchni Limfocytom T. Po rozpoznaniu antygenu nastepuje aktywacja i namnazanie sie limfoctów T. Znaczna część limfocytów T atakuje i niszczy komórki zainfekowane wirusami. Inne wysyłają do limfocytów B przekaźniki chamiczne zwane cytokinami. Limfocyty B namnażają się i produkują okreslony typ przeciwciał reagujących wyłącznie z rozpoznawanymi przez limfocyt T antygenem, co prowadzi do jego unieszkodliwienia. Nieliczne limfocyty T i B stają się komórkami pamięci imunologicznej, które wrazie powtórnej inwazji tych samych antygenów prowadzą do szybkiej odpowiedzi imunologicznej.

SZCZEPIONKA ma na celu uodpornienie organizmu na daną chorobę, zawiera osłabione lub zabite bakterie lub wirusy. Szczepionka może być podawana doustnie lub w postaci zastrzyku.
SUROWICA zawiera gotowe prezciwciała, które podaje się choremu w celu wywołania natychmiastowej reakcji imunologicznej. Postępujemy tak w przypadku np. przy ukońszeniu przez zmje, skorpiona, zwierze chore na wścieklizne lub w przypadku zakażenia rany ziemią skażoną pałeczkami tęrzca.

ODPORNOŚĆ
*Czynna (rozbija się w następstwie kontaktu z antygenem) -naturalna- po przebyciu zakażenia, - sztuczna- po podaniu szczepionki
*bierna (osiągana w wyniku podania gotowych przeciwciał) -naturalna - przeciwciała matki przenikają do rozwijającego się organizmu dziecka, -sztuczna - podanie surowicy odpornościowej

DEFEKTY: alergie AIDS jest zakażną chorobą układu odpornościowego, powodowaną przez wirusa atakującego limfocyty T.
REAKCJE ODPORNOŚCIOWE USTROJÓW podczas konfliktu serologicznego i transfuzji krwi.Erytrocyty człowieka i innych ssaków zawierają na błonie komórkowej substancji glikoproteinowe - antygeny warunkujace grupe krwi. Podział grup krwii : 0, A, B, AB wynika z obecności lub braku specyficznych antygenów na powierzchni krwinek. Wyrózniamy dwa antygeny A i B. W osoczu krwi znajduja się przeciwciała zwane aglutyninami, skierowane przeciw antygenom jakich nie zawiera ich krwinek.

grupa krwi antygen aglutynina
A A BETA
B B ALFA
AB AB BRAK
0 BRAK ALFA I BETA

KONFLIKT SEROLOGICZNY
Oprócz antygenów A i B mozemy wyróznić antygen Rh jeśli antygen wystepuje że osobnik ma krew Rh+, a jeżeli brak antygenu Rh-. Płód ze zwiazku mężczyzny mającego czynnik Rh+ z kobietą bez czynnika Rh (Rh-) moze odziedziczyć po ojcu Rh+. Fakt ten może niekorzystnie odbic się na rozwoju płodu w surowicy matki (Rh- pojawiają się przeciwciała anty Rh+). Dopiero wtedy gdy krwinki płodu Rh+ dostana się przez łozysko do krwi matki co najczęściej ma miejsce dopiero w trakcie porodu. Podczas nastepnych ciąż konflikt krwi matki (zawiera juz teraz przeciwciała anty Rh+) z krwią płodu Rh+ może wywołać zlepienie i zniszczenie krwinek czerwonych zwanych hemolizą płodu. w efekcje będzie to prowadziło do uszkodzenia płodu, a nawet do poronienia.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata