profil

Grecja - Persja Wojny najważniejsze postacie

poleca 86% 107 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Perykles

CYRUS WIELKI (? – 529r.p.n.e.)
Był królem Persji od 550r.p.n.e. Zjednoczył plemiona perskie i dokonał licznych podbojów (Armenia, Lidia, Babilon). Był znany z tolerancji wobec innych narodów. Kraj podzielił na satrapie. Pozwolił powrócić żydom do Palestyny z tzw. Niewoli babilońskiej

DARIUSZ I WIELKI (550-486r.p.n.e.)
Był królem Persji od 522r.p.n.e. Tak jak Cyrus Wielki, pochodził z dynastii Achemenidów. Dokonał szeregu podbojów (część Indii, Tracja, Macedonia). Za jego panowania rozpoczęły się wojny perskie z Grecją. Przeprowadził szereg reform w państwie w dziedzinie prawodawstwa, monetaryzmu i polityki fiskalnej.

DRAKON (VII w.p.n.e.)
Był znanym prawodawcą z Aten. Przeszedł do historii jako twórca surowego kodeksu karnego, stąd funkcjonujące do dziś określenie ,,drakońskie prawo”. Jako archont w 621r.p.n.e skodyfikował prawo karne. Zlikwidował prawo zemsty rodowej za zabójstwo, wprowadzając karę sądową za ten czyn

KIMON (510-449r.p.n.e.)
Był synem Militadesa, zwolennikiem prowadzenia polityki morskiej Temistoklesa. W 478r.p.n.e. został strategiem w Atenach i pełnił tę funkcję wielokrotnie. W 466r.p.n.e. pokonał flotę perską w bitwie pod Eurymedonem. W 461r.p.n.e. został wygnany z Aten, po przegraniu rywalizacji o władzę z Peryklesem. W 451r.p.n.e. powrócił do Aten i został dowódcą floty w Atenach. Zmarł w 449r.p.n.e. podczas wyprawy na Cypr.

KSERKSES (ok.517-465r.p.n.e.)
Był królem Persji od 486r.p.n.e., synem Dariusza I Wielkiego. Kiedy w Egipcie i Babilonie zaczęły wybuchać powstania antyperskie, krwawo je stłumił. Tak jak ojciec, usiłował podbić Grecję. Podjął w latach 480-478r.p.n.e. wyprawę, w czasie której przegrał bitwy pod Salaminą i Platerami. W 465r.p.n.e. został zamordowany przez Artabanosa.

LEONIDAS (? – 480r.p.n.e.)
Był królem Sparty od 488r.p.n.e. Wsławił się obroną wąwozu Termopile w 480r.p.n.e. po zdradzie Efialtesa. Na czele 300 wojowników Sparty i 700 Tespijczyków bronił Termopili, zadając Persom olbrzymie straty. Poległ w walce wraz ze wszystkimi obrońcami. Heroizm Leonidasa jest podziwiany do dziś

MILITADES (550 – 490r.p.n.e.)
Był archontem w Atenach, a następnie został tyranem w Chersonezie. Występował jako sojusznik Persów w czasie wypraw Dariusza przeciw Scytom. Po upadku powstania w Joni w 490r.p.n.e., powrócił do Aten. Został jednym z dziesięciu strategów w Atenach i pokonał Persów w bitwie pod Maratonem (490r.p.n.e). Poniósł klęskę w wyprawie na Paros. Zmarł w wyniku odniesionych ran.

PERYKLES (495 – 429r.p.n.e.)
Był jednym z największych polityków z Aten. W latach 443 – 429r.p.n.e. był wybierany na urząd stratega. Był zwolennikiem dominacji Aten w Grecji. Przeniósł skarb Związku Ateńskiego z wyspy Delos do Aten. Otaczał opieką artystów i filozofów (Fidiasza, Anaksagorasa, Herodota i Sofoklesa). Po niepowodzeniu w wojnie peloponeskiej prestiż jego upadł. W 429r.p.n.e. zmarł podczas epidemii

TEMISTOKLES (527-459r.p.n.e.)
Był archontem w Atenach od 482r.p.n.e. Zbudował flotę ateńską, dzięki czemu odniesiono zwycięstwo z Persami pod Salaminą w 480r.p.n.e. Został wygnany z Aten w 471r.p.n.e., oskarżony o zdradę. Poprzez Argos udał się do Persji. Został tyranem Magnezji, poddanym króla Persji.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty