profil

Genetyczne typy jezior

poleca 79% 1127 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Jezioro to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie ma połączenia z morzem.
Biorąc pod uwagę pochodzenie misy jeziornej dzielimy je na:
a) POLODOWCOWE powstały na skutek akumulacji i erozji lądolodów i lodowców górskich.
Dzielimy je na :
• morenowe : powstały na skutek wypełniania wodą zagłębień na obszarach moreny dennej i czołowej, mają one rozwinięta linię brzegową oraz dużą powierzchnię np. Śniardwy , Mamry, Wielimie jeziora Finlandii
• rynnowe: podłużne zagłębienia powstałe w wyniku erozji działalności rzek płynących pod lądolodem ( pod ciśnieniem) lub też zostały wyżłobione przez lód np. Jezioro Raduńskie, Tałty, Bełdany , Nidzkie.
• Oczka powstałe z brył martwego lodu
• Cyrkowe: powstałe na skutek wyorania przez lodowce misy jeziornej w skalnym podłożu np. Czarny Staw , Wielki Staw , Morskie Oko
b) TEKTONOCZNO - LODOWCOWE powstałe w wyniku ruchów skorupy ziemskiej tworzących wielkie zagłębienia i obniżenia , przemodelowanie przez lądolód , i wypełnione wodą z topniejącego lądolodu np., Wielkie Jeziora w Ameryce Północnej oraz w Europie Północnej (Ładoga , Onega ,Wener)
c) TEKTONICZNE powstałe w wyniku ruchu skorupy ziemskiej w zapadliskach i rowach tektonicznych np., Tanganika ,Niasa , Titicaca ,Bajkał
d) RELIKTOWE powstałe w wyniku ruchów tektonicznych powodujących odcięcia dawnych mórz od oceanów np. Morze Kaspijskie , Jezioro Aralskie
e)WULKANICZNE powstałe w kraterach wygasłych wulkanów , wypełnione wodą pochodzenia atmosferycznego np. Albano we Włoszech , jeziora na Jawie.
f) KOSMICZNE wypełnione wodą kratery powstałe po uderzeniu meteorytu np. Crater Lake w Am. Pół.
g)KRASOWE utworzone w skutek wypłukania węglanu wapnia w skałach.
h) NADBRZEŻNE powstają przez odcięcie mierzejami zatok np. Łebsko ,Gardno.
i)PRZYRZECZNE (starorzecza) powstałe w opuszczonych meandrach będących częścią dawnego koryta rzeki.

Występują również jeziora będące sztucznymi zbiornikami wodnymi. Powstają przez zbudowanie tam w poprzek dolin rzecznych np. Jezioro Czorsztyńskie, J. Otmuchowskie

Zobacz wody słodkie
Stawy hodowlane - rybne

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta