profil

HITLERYZM-Główną ideologią hitleryzmu jest NAZIZM.

poleca 87% 101 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Hitleryzm - główną ideologią hitleryzmu jest NAZIZM.

Nazizm w Niemczech rozwinął się w latach 1933-1945, jest to okres gdy do władzy dochodzi Adolf Hitler kierujący Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partią Robotniczą (NSDAP).Program partii opiera się na książce „Mein Kampf” (aut.A.Hitler-1925). Wprowadza on politykę silnej ręki, Niemcy stają się państwem militarnym, panuje rasizm, antysemityzm. Hitler głosi wyższość rasy germańskiej nad innymi. Żąda władzy nad całym światem. Faszyzm dąży do budowy totalitarnej organizacji społeczeństwa. Negował on wolność jednostki, gwarantowaną przez demokrację parlamentarną, stawiając na pierwszym miejscu państwo. Kult silnego państwa, kierowanego przez genialnego wodza (Hitlera), łączył z nacjonalizmem, głosząc apotezę przemocy, podboju i ekspansji, mającej zapewnić wielkość własnemu narodowi. Faszyści odrzucali klasowy kolektywizm komunizmu, ale sami posługiwali się demagogią społeczną, obiecując usunięcie wyzysku i stworzenie systemu, w którym robotnik nie będzie eksploatowany przez kapitalistę. 30 stycznia 1933 Hitler obejmuje władzę w Niemczech. Znosi on federacyjny charakter państwa, staje się ono jednolite, scentralizowane-„jeden lud, jedna Rzesza, jeden wódz” -łączy urząd premiera i prezydenta (Fuhrer und Reichskanzler- „wódz i kanclerz Rzeszy”) Niemcy stają się państwem totalitarnym – policyjnym (władzę sprawują SS-Sztafety ochronne i Gestapo-policja polityczna) Partia kontroluje wszystkie dziedziny życia, głośno mówi się o czystości rasy nordyckiej(ustawy norymberskie „o ochronie krwi”, od 1935r. Rozpoczyna się nagonka na Żydów; niszczenie synagog, domów i sklepów („noc kryształowa” w listopadzie 1938r.) oraz tworzenie pierwszych obozów koncentracyjnych. Panuje ogólny antysemityzm.
„noc długich noży”(29/30.06.1934)-wymordowanie opozycyjnych przeciwników A.Hitlera.
Jedyną partią NSDAP i paramilitarne organizacje młodzieży Hitler-Jugend.
Rozwój propagandy(Joseph Goebels) i kultury masowej ( sport, defilady).
Rozwój przemysłu ciężkiego, zbrojeniowego, ograniczenie bezrobocia-obowiązek pracy, roboty publiczne. Dążenia Hitlera do rewizji postanowień Traktatu Wersalskiego(28.06.1919):
-pierwszym ustępstwem państw Ententy było zwolnienie Niemiec z płacenia reparacji wojennych
-przejęcie Zagłębia Saary(1935)
-remilitaryzacja Nadrenii(1936)
-anschluss Austrii( 11.03.1938)
Działania Hitlera spowodowane były chęcią uzyskania terytorium dla „niemieckiej rasy panów”.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy